Otse põhisisu juurde

ÜLDTINGIMUSED

Meie tingimused:

Siit leiate olulist teavet About You SE & Co. KG-lt ostmise kohta.

1. Lepingu sõlmimine

Kaupade väljapanek veebipoes ei ole õiguslikult siduv pakkumus, vaid mittesiduv veebikataloog. Nupul „tellimus koos maksekohustusega“ klõpsates esitate te siduva ostutellimuse ostukorvis olevatele kaupadele. Kohe pärast tellimuse esitamist saadetakse tellimuse kättesaamise kinnitus, kuid see ei ole nõustumus lepingu sõlmimiseks. Me võime teie tellimusega kahe päeva jooksul nõustuda, saates e-postiga tellimuse kinnituse või saates teile kaubad.

2. Juhised lepingust taganemiseks

Taganemisõigus

Teil on 14 päeva jooksul õigus taganeda käesolevast lepingust põhjust esitamata.

Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel päevast, mil kaupade valdus on teile või teie määratud kolmandale isikule üle anti. Vedajat ei loeta teie määratud kolmandaks isikuks.

Taganemisõiguse kasutamiseks tuleb teil meile (About You SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Saksamaa, e-post: [email protected]) esitada üheselt arusaadav tahteavaldus käesolevast lepingust taganemiseks (nt kirja teel või e-postiga). Selleks võite kasutada lisatud taganemisavalduse vormi, kuid selle kasutamine ei ole kohustuslik.

Taganemisavaldus loetakse tähtaegselt esitatuks, kui te olete taganemisõiguse kasutamise teate enne taganemistähtaja lõppu ära saatnud.

Taganemise tagajärjed

Lepingust taganemise korral tagastame me kõik teilt saadud maksed, sealhulgas saatekulud (välja arvatud täiendavad kulutused, juhul kui te olete valinud muu saatmisviisi kui meie pakutav soodsaima hinnaga standardteenus) esimesel võimalusel ning igal juhul hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil me teie lepingust taganemise teate kätte saime. Tagasimakse tegemiseks kasutame sama makseviisi, mida te algselt tasumiseks kasutasite, kui te pole sõnaselgelt nõustunud muu makseviisiga; kummalgi juhul ei võta me tagasimakse eest teenustasu. Võime teie tagasimakset kinni pidada seni, kui oleme kaubad tagasi saanud või te olete esitanud meile kaupade tagasisaatmise kinnituse, sõltuvalt sellest, kumb on varasem.

Te kohustute kaubad tagasi saatma või meile või meie vedajale üle andma esimesel võimalusel ning igal juhul mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates päevast, mil te teatasite lepingust taganemisest. Kaubad loetakse tähtaegselt tagastatuks, kui te olete need enne 14 päeva möödumist ära saatnud.

Põhimõtteliselt kannate kauba tagastamise kulud teie. Küll aga kanname tagastamise otsesed kulud juhul, kui tellimuses teie poolt mitte tagastatud esemete koguväärtus on vähemalt 19,90 euro (koos käibemaksuga).

Te vastutate kaupade kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui kaupu on kasutatud muul viisil, kui on vaja nende olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.

Lepingust taganemise juhiste lõpp

Taganemisavalduse vorm

Kui te soovite lepingust taganeda, palume täita allolev vorm ja saata see:
ABOUT YOU SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Saksamaa, e-post: [email protected]
Teatan/teatame* käesolevaga, et taganen/taganeme* lepingust, millega ostsin/ostsime*

järgmised kaubad*:
järgmised teenused*:
mille tellisin*/sain kätte*: [kuupäev]
Tarbija(te) nimi/nimed:
Tarbijate(te) aadress:
Tarbija(te) allkiri/allkirjad (juhul, kui avaldus esitatakse paberil):
Kuupäev________________________________

* Mittevajalik maha tõmmata.


3. Taganemisõiguse välistamine/lõppemine

Vastavalt võlaõigusseaduse § 53 lõike 4 punktidele 2, 3 ja 41 ei kehti taganemisõigus sellistele lepingutele, mille esemeks on kaup, mis polnud varem valmis ja valmistati tarbija isiklikke vajadusi arvestades või tarbija esitatud tingimuste kohaselt, ning taganemisõigus lõpeb ennetähtaegselt, kui kaubad antakse üle suletud pakendis, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ja pakend on pärast kohaletoimetamist avatud.

4. Täiendav tagastusõigus 100 päeva jooksul alates kaupade kättesaamisest

Lisaks eespool kirjeldatud seadusejärgsele taganemisõigusele anname teile täiendava õiguse tagastada kaubad 100 päeva jooksul alates nende kättesaamisest. See tähendab, et te võite lepingust taganeda ka pärast 14-päevase taganemistähtaja lõppu, tagastades kaubad meile 100 päeva jooksul (tähtaeg algab päevast, mil te kaubad kätte saite), juhul kui kaubad on originaalpakendis, komplektsed, kasutamata ja kahjustusteta ning tegemist ei ole kaupadega, mis valmistati tarbija isiklikke vajadusi arvestades või tarbija esitatud tingimuste kohaselt. Kaubad loetakse tähtaegselt tagastatuks, kui te olete need tähtaja jooksul ära saatnud. Kaubad tuleb tagastada paki tagastusetiketil olevale aadressile. .
Lepingus sätestatud täiendav tagastusõigus ei mõjuta teie seadusejärgseid õigusi ja nõudeid. Eelkõige ei muuda see teie seadusejärgset taganemisõigust ja seadusest tulenevaid õigusi.

5. Kohaletoimetamine

Kaubad toimetatakse kohale Eesti piires. Kaupu müüakse vaid isiklikuks tarbimiseks vajalikes kogustes ning üksnes lõpptarbijale.

6. Kauba lepingutingimustele vastavus

Kui saadud kaupadel on puudusi, siis on teil õigus kasutada seadusest tulenevaid õigusi, mis on ette nähtud asja lepingutingimustele mittevastavuse korral. ABOUT YOU ei anna puuduste vastu täiendavaid garantiisid lisaks seaduses sätestatud õigustele. Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kaheteist kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on veebipoe kohustus. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile: [email protected] või helistada telefonil: 800 00 49 115. Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale. Kui veebipoest ostetu kaubal on puudused, mille eest veebipood vastutab, parandab või asendab veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

7. Saatekulu

Alates tellimuse väärtusest 19,90 eurot on meie tarne tasuta. Kui tellimuse väärtus on väiksem kui 19,90 eurot, kohaldub saatekulu 3,90 eurot koos käibemaksuga tellimuse kohta.

8. Maksed

Maksta saab PayPaliga, krediitkaardiga (MasterCard, Visa ja Maestro), deebetkaardiga, Google Pay, Apple Pay või tasudes kauba eest kättesaamise. Hind ei sõltu sellest, millal makse tehakse. Jätame endale õiguse pakkuda teatud makseviise üksnes teatud saatmisviiside puhul, nt pakkuda üksnes kliendi krediidireitingule ja meie krediidiriskile vastavaid makseviise.

PayPaliga maksmine

Saate tasuda otse enda PayPali kontolt. Tellimuse esitamisel suunatakse teid makse tegemiseks edasi PayPali. Pärast teie maksekinnituse saabumist meie PayPali kontole saadetakse kaubad ettenähtud saatmisaja jooksul. Kaupade väljasaatmisel debiteeritakse teie PayPali kontolt arve kogusumma, millest arvatakse eelnevalt maha hinnasoodustused, sooduskupongid vm. Tarbija isiklikke vajadusi arvestades või tarbija esitatud tingimuste kohaselt valmistatavate kaupade tellimisel debiteeritakse arve kogusumma teie PayPali kontolt kohe, olles eelnevalt maha arvanud hinnasoodustused, sooduskupongid vm.

Krediitkaardiga maksmine

Saate tasuda krediitkaardiga, sisestades enda krediitkaardiandmed tellimuse vormistamisel. Kaupade väljasaatmisel debiteeritakse teie krediitkaardilt arve kogusumma, millest arvatakse eelnevalt maha hinnasoodustused, sooduskupongid vm. Tarbija isiklikke vajadusi arvestades või tarbija esitatud tingimuste kohaselt valmistatavate kaupade tellimisel debiteeritakse arve kogusumma teie krediitkaardilt kohe, olles eelnevalt maha arvanud hinnasoodustused, sooduskupongid vm.

Lunateenus

Saate tasuda kaupade eest lunateenusega, tasudes arvel märgitud summa sularahas või kaardimaksega paki kättesaamisel. Lepingust taganemisel vastavalt punktile 2 tehakse tagasimakse pangaülekandega. Selleks vajame me teie pangakonto andmeid, mille saate hõlpsalt ja turvaliselt salvestada enda kliendikontole. Kui te ei ole korduvatest meeldetuletustest hoolimata pangakonto andmeid esitanud, jätame endale õiguse väljastada teile tagastatud kaupade väärtuses ostukupong.

Apple Pay

Makse toimub otse teie Apple konto kaudu. Pärast tellimuse esitamist suunatakse teid Apple kontole, et autoriseerida tellimuse summas maksmine. Niipea, kui meid on teavitatud teie autoriseerimisest, algab tellimuse töötlemine ning tarne - vastavalt tellimuse juures märgitud ligikaudseks tarneajaks. Apple Pay vormistatud makseviisiga debiteeritakse tellimuse summa kohe pärast teie autoriseerimist või tellimuse teelepanekut millest on juba maha arvatud kõik allahindlused, sooduskoodid jne.

Google Pay

Makse toimub otse teie Google konto kaudu. Pärast tellimuse esitamist suunatakse teid Google kontole, et autoriseerida tellimuse summas maksmine. Niipea, kui meid on teavitatud teie autoriseerimisest, algab tellimuse töötlemine ning tarne - vastavalt tellimuse juures märgitud ligikaudseks tarneajaks. Google Pay vormistatud makseviisiga debiteeritakse tellimuse summa kohe pärast teie autoriseerimist või tellimuse teelepanekut millest on juba maha arvatud kõik allahindlused, sooduskoodid jne.

9. Hinnad

Hinnad on eurodes ja sisaldavad seadusega ettenähtud käibemaksu. Jätame endale õiguse veebisaidil sõlmitud lepingust taganeda ja tellitud kaupu mitte saata, juhul kui veebisaidil oli kaupade hind või kvaliteet esitatud valesti või ostukorvi lõplik hind esitati süsteemivea tõttu valesti ning erinevus õigest hinnast oli üle 15%. Vea leidmisest teatame teile viivitamata ning tagastame teile kohe ostuhinna, kasutades sama makseviisi, mida te algselt tasumiseks kasutasite. Teil on võimalus osta samad kaubad teates märgitud õige hinnaga, lisades valitud kaubad uuesti ostukorvi. Nimetatud taganemise korral ei ole teil õigust nõuda teile taganemisest tekkida võiva kahju hüvitamist.

10. Omandireservatsioon

Kaupade omandiõigus jääb meile kuni ostuhinna täieliku tasumiseni.

11. Vaidluste kohtuväline lahendamine

Kui ostjal on veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirjaga aadressile: [email protected] või helistada telefonil: 800 00 49115. Kui ostja ja veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

12. Vastutuse välistamine kolmandate isikute linkide puhul

Meie veebisait sisaldab linke teistele veebisaitidele. Nende linkide puhul kehtivad järgmised tingimused: lingitud veebisaitide stiil ja sisu ei ole meie kontrolli all; me ei vastuta lingitud veebisaitide sisu eest ja tegemist ei ole meie sisuga. See kehtib kõikidele linkidele ja kõikide lingitud veebisaitide sisule.

13. Lepingu keel / tellimuse sisu säilitamine

Leping on sõlmitud eesti keeles. Me ei säilita tellimuse sisu ja pärast tellimuse vormistamist puudub tellimuse sisule juurdepääs. Teil on võimalik enda tellimuse sisu kohe pärast tellimuse esitamist välja printida.

14. Fotode õigused

Kõikide fotodega seotud õiguste omanik on ABOUT YOU SE & Co. KG. Fotode kasutamine eelneva sõnaselge loata on keelatud.

15. Müüja andmed


About You SE & Co. KG
Domstraße 10
20095 Hamburg
Fax: +49 40 638 569 445
E-post: [email protected]
Käibemaksukohustuslase number: EE102360745

Seaduslikult esindatud:
ABOUT YOU Verwaltungs SE
Juhatuse liikmed: Sebastian Betz, Tarek Müller, Hannes Wiese
Nõukogu esimees: Sebastian KlaukeLae üldtingimused alla PDF-vormingus
Prindi üldtingimused
PDF-lugeja allalaadimine

>