Otse põhisisu juurde
Logi sisse
Soovinimekiri
Ostukorv

Andmekaitsealane teave

About You SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg
Seisuga: mai 2023

Järgnevast andmekaitsealasest teabest leiad infot isikuandmete töötlemise kohta ettevõtte poolt About You SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Saksamaa („ABOUT YOU“ ja/või „meie“ ja/või „vastutav töötleja“) vastavalt Isikuandmete kaitse üldmäärusele ja kohalduvatele andmekaitseseadustele.

Palun loe meie andmekaitsealane teave hoolikalt läbi. Kui Sul on küsimus või märkusi meie andmekaitsealase teabe kohta, võta meiega ühendust aadressil [email protected] .

Sisukord


1.Vastutava töötleja nimi ja kontaktandmed

2. Andmekaitseametniku kontaktandmed

3. Andmete töötlemise otstarve, õiguslik alus ning vastutava töötleja või kolmandate osapoolte õigustatud huvid, vastuvõtjate kategooriad

3.1. Meie veebisaitide/rakenduste avamine

3.1.1. Logifailid

3.1.2.Küpsised, jälgimine, sotsiaalmeedia pluginad

3.2. Lepingu alus, täitmine ja/või lõpetamine

3.2.1. Andmete töötlemine lepingu lõpetamisel

3.2.2. Andmete kasutamine pettuste ennetamise eesmärgil

3.2.3. Andmete edastamine transporditeenuste pakkujatele

3.3. Andmete töötlemine reklaami eesmärkidel

3.3.1. Reklaam posti teel

3.3.2. Uudiskiri

3.3.3. Tootesoovitused e-posti teel

3.3.4. Auhinnamängud

3.4. Kättesaadavus veebis ja veebisaidi optimeerimine

3.4.1 Küpsised – üldinfo

3.4.2. Google Analytics

3.4.3. Google Adwords

3.4.4. Google Conversion Tracking

3.4.5. Targeting

3.4.5.1. Onsite-targeting

3.4.5.2. Re-targeting

3.4.6. Reklaamipartnerid / kolmandate osapoolte küpsised

3.5. Sotsiaalmeedia funktsioonid

3.5.1. Facebook Connect / sisselogimine

3.5.2. Pinterest, Twitter, WhatsApp, Xing, LinkedIn, Snapchat, Facebook Messenger

3.6. Kliendikonto

3.7. Tagastamisega seotud kulud

3.8. Kontaktivõtmine

3.9. Maksed

3.9.1. Paypal

3.9.2. Maksmine kättesaamisel

4.Vastuvõtjad väljaspool EL

5. Teie õigused

5.1. Ülevaade

5.2. Vastuväidete esitamise õigus

5.3. Tagasivõtmise õigus

1. Vastutava töötleja nimi ja kontaktandmed

Käesolev andmekaitsealane teave kehtib andmete töötlemise kohta ettevõtte poolt

About You SE & Co. KG
Domstraße 10
20095 Hamburg
Telefon: 800 00 49 115
E-post: [email protected]

seaduslikult esindatud ABOUT YOU Verwaltungs SE, mille esindajad on: Tarek Müller (juhatuse liige), Sebastian Betz (juhatuse liige), Hannes Wiese (juhatuse liige)


Veebisait: www.aboutyou.ee

järgmiste veebisaitide/rakenduste kohta: www.aboutyou.ee

2. Andmekaitseametniku kontaktandmed

Vastutava töötleja andmekaitseametnikuga/andmekaitseametnikega saate ühendust võtta aadressil

About You SE & Co. KG
z. Hd. Sebastian Herting - Datenschutzkanzlei
Domstraße 10
20095 Hamburg
Saksamaa

E-post: [email protected]

3. Andmete töötlemise otstarve, õiguslik alus ning vastutava töötleja või kolmandate osapoolte õigustatud huvid, vastuvõtjate kategooriad


3.1. Meie veebisaitide/rakenduste avamine

3.1.1. Logifailid

Meie veebisaitide/rakenduste kasutamisel saadab vastava lõppseadme brauser meie veebisaidi/rakenduse serverisse infot ning salvestab ajutisi protokollifaile, niinimetatud logifaile. Seejuures salvestatavad andmekomplektid sisaldavad järgmiseid andmeid, mida säilitatakse kuni automaatse kustutamiseni: juurepääsu kuupäev ja kellaaeg, avatud saidi nimi, kasutatud seadme IP-aadress, referents-URL (päritolu-URL, millelt meie veebisaidile liikusite), ülekantud andmete hulk, laadimisaeg, kasutatud brauseri toote ja versiooni teave ning teie internetiteenuse pakkuja nimi IP-aadressi töötlemise õiguslik alus on Isikuandmete kaitse üldmääruse art 6, lõige 1, punkt f). Meie õigustatud huvi tuleneb järgmistest eesmärkidest

 • sujuva ühenduse loomise tagamine,
 • meie veebisaidi/rakenduse mugava kasutamise tagamine,
 • süsteemi turvalisuse ja stabiilsuse hindamine.
 • Selle info põhjal pole võimalik tuvastada teie identiteeti ja see pole ka meie eesmärk. Andmed salvestatakse ja kustutatakse automaatselt pärast ülalnimetatud eesmärkide saavutamist. Andmete kustutamise tähtajad põhinevad vajalikkuse kriteeriumil.

  3.1.2. Küpsised, jälgimine, sotsiaalmeedia funktsioonid

  Me kasutame oma veebisaidi/rakenduste jaoks nn küpsiseid, jälitamise, suunamise meetodeid ja sotsiaalmeedia funktsioone. Allpool seletatakse täpsemalt, millise meetodiga seejuures täpselt tegu on ja kuidas teie andmeid selle jaoks kasutatakse.

  3.2. Lepingu alus, täitmine ja/või lõpetamine

  3.2.1. Andmete töötlemine lepingu lõpetamisel

  Kui registreerite meie veebisaidil/rakendustes ja/või sõlmite meiega muu lepingu, töötleme meie lepingu sõlmimiseks, täitmiseks või lõpetamiseks vajalikke andmeid. Selle hulka kuulub:

  • eesnimi, perekonnanimi
  • arve- ja tarneaadress
  • e-posti aadress
  • arve- ja makseandmed
  • sünnikuupäev
  • telefoninumber

  Nende andmete töötlemise õiguslik alus on Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6, lõige 1, punkt a) ja b), s.t et teie esitate meile andmed vastava meie vahel sõlmitud lepingulise suhte (nt kliendi-/kasutajakonto haldamine, ostutehingu teostamine) alusel. Lisaks töödeldakse teie e-posti aadressi andmeid meie veebisaidi/rakenduste kaudu tehtud ostude puhul seadusemääruste alusel, mis kohustavad saatma elektroonilist tellimuse kinnitust (Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6, lõige 1, punkt c)).

  Kui kasutame teie andmeid reklaami otstarvetel (vt allpool 3.3), salvestame lepingu sõlmimiseks kogutud andmeid lepingu kehtivusperioodi jooksul ning seadusest või lepingust tulenevate garantiiõiguste kehtivusperioodi jooksul. Pärast selle perioodi lõppemist säilitame maksu- ja äriõigusega nõutud infot lepingusuhte kohta seaduses sätestatud perioodi jooksul. Selle perioodi jooksul töödeldakse andmeid üksnes finantskontrolli juhtumitel.

  Ostu teostamiseks meie veebisaidi/rakenduste kaudu on lisaks vajalik järgmiste andmete töötlemine.

  Teie makseinfo edastatakse meie poolt volitatud makseteenuse pakkujale, kes teostavad makseid. Teie tarneaadressi andmed edastame meie poolt volitatud logistikaettevõttele ja tarnepartnerile. Tagamaks et kaupade kohaletarnimine vastab teie soovidele, edastame vajadusel teie e-posti aadressi ja telefoninumbri meie poolt volitatud logistikaettevõttele ja/või tarnepartnerile, kes tegelevad kohaletoimetamisega. Nemad võivad teiega enne kohaletarnimist ühendust võtta, et leppida kokku üksikasjades. Vastavad andmed edastatakse üksnes vastavate eesmärkide jaoks ja kustutatakse pärast edastamist.

  3.2.2. Andmete kasutamine pettuste ennetamise eesmärgil

  Teie poolt tellimuse tegemise käigus esitatud andmeid võidakse kasutada selleks, et kontrollida, kas tegu on ebatüüpilise tellimusprotsessiga (nt paljude kaupade samaaegne tellimine ühele aadressile, kasutades erinevaid kasutajakontosid). Sellise kontrolli läbiviimiseks on meil arusaadavalt õigustatud huvi. Andmete töötlemise õiguslik alus on Isikuandmete kaitse üldmääruse art 6, lõige 1, punkt f).


  3.2.3. Andmete edastamine transporditeenuste pakkujatele

  Tellitud kaupade kohaletarnimiseks teeme koostööd logistikateenuste pakkujatega / transpordiettevõtetega ja/või tarnepartneritega. Neile võidakse tellitud kaupade kohaletarnimiseks või kohalejõudmisest teavitamisest edastada järgmised andmed: eesnimi, perekonnanimi, postiaadress ning vajadusel e-posti aadress ja telefoninumber. Andmete töötlemise õiguslik alus on Isikuandmete kaitse üldmääruse art 6, lõige 1, punkt b).

  3.3. Andmete töötlemine reklaami eesmärkidel

  3.3.1. Reklaam posti teel

  Meil on põhimõtteliselt õigustatud huvi teie andmete kasutamiseks turundamise eesmärkidel. Me kasutame järgmiseid andmeid omaenda turunduseesmärkidel ja kolmandate osapoolte turunduseesmärkidel: eesnimi, perekonnanimi, postiaadress, sünniaasta.

  Lisaks nimetatud andmetele on meil õigus salvestada muid, seadusesätteid järgides kogutud isikuandmeid, omaenda turunduseesmärkidel ja kolmandate osapoolte turunduseesmärkidel. Eesmärgiks on suunata teile ainult tegelikult või arvatavalt huvipakkuvat reklaami ning mitte koormata teid asjatu reklaamiga. Selleks salvestatud andmeid ei edastata kolmandatele osapooltele. Lisaks pseudonümiseerib/anonümiseerib About You kogutud isikuandmeid, et kasutada pseudonümiseeritud/anonümiseeritud andmeid omaenda turunduseesmärkidel ja kolmandate osapoolte (reklaamijate) turunduseesmärkidel. Pesudonümiseeritud/anonümiseeritud andmeid võidakse kasutada ka individuaalse veebireklaami jaoks, kusjuures andmed võidakse edastada kolmandatele teenusepakkujatele ja/või agentuuridele reklaami väljasaatmiseks. Isikuandmete turunduseesmärkidel töötlemise õiguslik alus on Isikuandmete kaitse üldmääruse art 6, lõige 1, punkt f).

  Märkus vastuväidete esitamise õiguse kohta

  Te võite igal ajal esitada tasuta vastuväite isikuandmete töötlemisele turunduseesmärkidel aadressil [email protected].

  Kui esitate vastuväite, ei kasutata teie isikuandmeid edaspidi andmete töötlemiseks turunduseesmärkidel. Juhime tähelepanu sellele, et erandjuhtudel võidakse teile ka pärast vastuväite esitamist mõnda aega reklaamimaterjali saata. See on tingitud tehnilistest asjaoludest ega tähenda, et me pole teie vastuväidet jõustanud.

  3.3.2. Uudiskiri

  Oma veebisaitidel/rakendustes pakume teile uudiskirja tellimise võimalust. Et olla kindel, et eposti aadressi sisestamisel pole tekkinud vigu, kasutame nn Double-opt-in (DOI) meetodit: pärast e-posti aadressi sisestamist registreerumisväljale ja teie nõusoleku andmist meie uudiskirja saamiseks saadame teile sisestatud aadressile kinnituslingi. Alles pärast selle kinnituslingi klõpsamist lisatakse teie e-posti aadress meie uudiskirja väljasaatmise listi. Sellise andmetöötlemise õiguslik alus on Isikuandmete kaitse üldmääruse art 6, lõige 1, punkt a).

  Märkus tagasivõtmise õiguse kohta

  Saate oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, saates teate aadressil [email protected] või kasutades tellimusest loobumise võimalust iga uudiskirja lõpus.

  3.3.3. Tootesoovitused e-posti teel

  Meie veebipoe püsikliendina saadetakse teile regulaarselt e-posti teel meie tootesoovitusi. Neid tootesoovitusi saadetakse sõltumata sellest, kas olete tellinud meie uudiskirja. Seejuures kasutame ostu tegemisel esitatud e-posti aadressi oma kaupade ja/või teenuste reklaamimiseks, mis sarnanevad teie varasematele tellimustele. Sellise andmetöötlemise õiguslik alus on Isikuandmete kaitse üldmääruse art 6, lõige 1, punkt f).

  Märkus vastuväidete esitamise õiguse kohta

  Te saate igal ajal esitada vastuväite tootesoovitusele saatmisele, saates meile teate aadressil [email protected] või kasutades iga tootesoovituse e-kirja lõpus olevat vastuväite esitamise võimalust, ilma et sellega kaasneks muid kulusid peale teate saatmise kulude vastavalt põhitariifile.

  3.3.4. Auhinnamängud

  Kui registreerute ABOUT YOU poolt korraldatud auhinnamängude osalejaks, kasutame registreerumisel esitatud andmeid osavõtja lepingu täitmiseks, eriti võidust teavitamiseks ja vajadusel meie pakkumiste ja/või meie auhinnamängude partneri pakkumiste reklaamimiseks. Üksikasjalikku infot leiate vastava auhinnamängu osalemise tingimustest. Sellise andmetöötlemise õiguslik alus on Isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 6, lõige 1, punkt a), artikkel 6, lõige 1, punkt b) ning artikkel 6, lõige 1, punkt f).

  3.4. Kättesaadavus veebis ja veebisaidi optimeerimine

  3.4.1 Küpsised – üldinfo

  Erinevatel saitidel kasutame küpsiseid, et kujundada oma veebisaiti atraktiivselt ning võimaldada teatud funktsioonide kasutamist ja analüüsida meie veebisaidi kasutamist statistiliselt. Küpsiste puhul on tegu väikeste tekstifailidega, mida brauser loob automaatselt ja mis salvestatakse teie lõppseadmesse (sülearvuti, tahvelarvuti, nutitelefon vm), kui meie veebisaiti külastate. Küpsised ei tee teie lõppseadmele mingit kahju, need ei sisalda viirust, troojalasi ega muud pahavara. Küpsistes salvestatakse infot, mis on seotud spetsiifiliselt kasutatava lõppseadmega. See ei tähenda, et meile saab teatavaks teie identiteet.

  Enamik meie poolt kasutatavatest küpsistest kustutatakse pärast brauserisessiooni (nn sessiooniküpsised). Nende abil saame pakkuda nt saitide-ülest ostukorvi, kust saate vaadata ostukorvis olevaid kaupasid ja hetke ostusummat. Muud küpsised jäävad teie arvutisse ja võimaldavad meil teie arvutit järgmisel veebisaidi külastusel paremini ära tunda (nn püsivad küpsised ehk sessiooniülesed küpsised). Need küpsised on mõeldud selleks, et muuta meie pakkumine kasutajasõbralikuks ja turvaliseks. Tänu nendele andmetele on näiteks võimalik kuvada saidil spetsiifiliselt teie huvidele kohandatud infot.

  Loomulikult saate seadistada oma brauseri nii, et meie küpsiseid teie lõppseadmesse ei salvestataks. Enamikes brauserites sisalduv Abi-funktsioonis selgitatakse, kuidas saate keelata oma brauseril uute küpsiste aktsepteerimist, kuidas saab lasta brauseril uutest küpsistest teada anda või kuidas kustutada kõik juba salvestatud küpsised ja keelata edaspidi küpsiste salvestamine.

  Selleks tehke järgmist:

  Internet Exploreris:

  1. Vali menüüs „Lisad“ punkt „Interneti suvandid“.
  2. Klõpsa vahekaarti „Andmekaitse“.
  3. Nüüd saad teha turvalisuse seadistusi interneti jaoks. Siin saad seadistada, kas ja milliseid küpsiseid lubada või keelata.
  4. Seadistuse kinnitamiseks vajuta „OK“.

  Firefoxis:

  1. Valige menüüs „Lisad“ punkt Sätted.
  2. Klõpsake „Andmekaitse“.
  3. Valige rippmenüüst kirje „vastavalt kasutaja määratud sätetele“.
  4. Nüüd saate seadistada, kas küpsiseid aktsepteeritakse ja kui kaua neid säilitatakse ning lisada erandeid, millistel veebisaitidel soovite alati / mitte kunagi lubada küpsiste kasutamist.
  5. Vajutades „OK“ kinnitate tehtud seadistused.

  Google Chrome’is:

  1. Klõpsa Chrome-menüüd brauseri menüüribal.
  2. Nüüd vali „Seadistused“.
  3. Klõpsa „Kuva laiendatud seadistused“.
  4. Klõpsa jaotises „Andmekaitse“ valikut „Sisu seadistused“.
  5. Jaotises „Küpsised“ saad teha küpsiste jaoks järgmiseid seadistusi:
   • kustuta küpsised
   • blokeeri küpsised
   • kustuta küpsised ja veebisaidi andmed pärast brauseri sulgemist
   • luba erandeid mõnede veebisaitide või domeenide küpsiste jaoks

  Juhime teie tähelepanu, et sellel juhul ei pruugi olla võimalik antud veebisaidi kõikide funktsioonide täielik kasutamine. Kui nende küpsiste ja/või neis sisalduvate andmete puhul on tegu isikuandmetega, on nende andmete töötlemise õiguslik alus Isikuandmete kaitse üldmääruse art 6, lõige 1, punkt f). Meie huvi oma veebisaiti optimeerida on seejuures õigustatud huvi eelnimetatud määruse tähenduses.

  3.4.2. Google Analytics

  Oma saidi kujundamiseks vastavalt vajadustele ja jätkuvaks optimeerimiseks kasutame ettevõtte Google Inc. („Google“) veebianalüüsiteenust, lähtudes Isikuandmete kaitse üldmääruse artiklist 6, lõige 1, punkt f). Google Analytics kasutab nn „küpsiseid“, tekstifaile, mis salvestatakse teie arvutisse ja mis võimaldavad analüüsida veebisaidi kasutamist. Seoses sellega luuakse pseudonümiseeritud kasutajaprofiilid ja kasutatakse küpsiseid. Küpsiste abil saadakse infot antud veebisaidi kasutamise kohta teie poolt, nagu näiteks

 • brauseri tüüp/versioon,
 • kasutatav operatsioonisüsteem,
 • referents-URL (eelnevalt külastatud sait),
 • arvuti hostinimi (IP-aadress),
 • serveripäringu kellaaeg
 • Nende veebisaitide haldajate ülesandel kasutab Google seda infot, et analüüsida teiepoolset veebisaidi kasutamist, koostada aruandeid veebisaidi tegevuste kohta ja pakkuda veebisaidi haldajale muid teenuseid, mis on seotud veebisaidi ja interneti kasutamisega. Google Analytics’i poolt teie brauserist edastatav IP-aadressi ei seostata muude Google’i andmetega. Te saate takistada küpsiste salvestamist vastava seadistuse abil brauseritarkvaras; kuid juhime tähelepanu sellele, et sellisel juhul ei pruugi te kõiki veebisaidi funktsioone täies mahus kasutada saada. Lisaks saate takistada küpsiste abil kogutud andmete ja veebisaidi kasutamisega seotud Google’i kogutud andmete (sh IP-aadress) kasutamist, laadides alla ja installida järgmise lingi all saadaoleva brauseriplugina: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  Alternatiivselt brauseri lisale, eriti mobiilsete lõppseadmete puhul, saab andmete kogumist Google Analyticsi poolt takistada, klõpsates seda linki Link Salvestatakse opt-out-küpsis, mis takistab teie andmete edasist kogumist veebisaidi külastamise käigus. Opt-out-küpsis kehtib ainult selles brauseris ja ainult meie veebisaidi jaoks ning see salvestatakse teie seadmesse. Kui kustutate selles brauseris küpsised, tuleb ka opt-out-küpsis uuesti salvestada. Lisainfot andmekaitse kohta seoses Google Analytics’iga leiate Google Analyticsi veebisaidilt.

  3.4.3. Google Adwords

  Meie veebisait kasutab Google Adwordsi teenuseid. Google Ads on ettevõtte Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”) onlinereklaamiprogramm. Seejuures kasutame remarketing-funktsiooni Google Ads-teenuse raames. Remarketingfunktsiooni abil saame meie veebisaidi kasutajatele esitada nende huvide põhiseid reklaame ka teistel veebisaitidel Google’i Display-võrgustikus (Google’i enda sait, nn „Google’i kuulutused“ või muud veebisaidid). Selleks analüüsitakse kasutajate vahelist interaktsiooni meie veebisaidil, nt milliste pakkumiste vastu on kasutaja huvi tundnud, et kuvada kasutajatele ka pärast meie veebisaidi kasutamist sihitud reklaami muudel saitidel. Selleks salvestab Google ühe numbri kasutajate brauserites, kes külastavad teatud Google’i teenuseid või Google’i Display-võrgustiku veebisaite. Selle arvu abil, mida nimetatakse „küpsiseks“, salvestatakse antud kasutaja külastused. See arv on mõeldud veebibrauseri identifitseerimiseks teatud arvutis, mitte inimese identifitseerimiseks; isikuandmeid ei salvestata. Sellise andmetöötlemise õiguslik alus on Isikuandmete kaitse üldmääruse art 6, lõige 1, punkt f).

  Küpsiste kasutamist Google’i poolt saab deaktiveerida, klõpsates järgmist linki ning laadides alla ja installides seal saadaoleva plugina: www.google.com/settings/ads/plugin

  Lisainfot Google Remarketingi kohta ja Google’i andmekaitseavalduse leiate veebiaadressilt: www.google.com/privacy/ads/

  3.4.4.Google Conversion Tracking

  Lisaks kasutame Google Ads-teenuse kasutamise raamis nn Conversion Trackingut. Kui klõpsate Google’i poolt kuvatud reklaami, salvestatakse teie arvutis/lõppseadmes küpsis Conversion-Trackingu jaoks. Need küpsised kaotavad 30 päeva pärast kehtivuse, need ei sisalda isikuandmeid ega võimalda seega isiku identifitseerimist. Conversion-küpsise abil saadud infot kasutatakse selleks, et koostada Conversion-Trackingut kasutavate AdWordsklientide jaoks Conversion-statistikat.

  Sellise andmetöötlemise õiguslik alus on Isikuandmete kaitse üldmääruse art 6, lõige 1, punkt f).

  Te saate takistada küpsiste salvestamist vastava seadistuse abil brauseritarkvaras; kuid juhime tähelepanu sellele, et sellisel juhul ei pruugi te kõiki veebisaidi funktsioone täies mahus kasutada saada. Lisaks saate deaktiveerida huvipõhised reklaamid Google’is või huvipõhised reklaamid veebis (Google’i Display-võrgustikus) oma brauseri jaoks, märgistades lingi all www.google.de/settings/ads välja „Väljas“ või tehes deaktiveerimise valiku veebiaadressil www.aboutads.info/choices/. Lisateavet vastavate seadistusvõimaluste ja Google’i andmekaitse kohta leiate veebiaadressilt https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en.

  3.4.5. Targeting

  Järgnevalt kirjeldatud ja meie poolt kasutatavad nn targeting-meetmeid rakendatakse Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6, lõige 1, punkt f) alusel. Rakendatavaid targetingmeetmeid kasutame, et tagada teie lõppseadmetel üksnes teie tegelikele või arvatavatele huvidele vastava reklaami kuvamine ning mitte koormata teid reklaamide kuvamisega, mis teile huvi ei paku.

  3.4.5.1. Onsite-targeting

  Meie veebisaitidel kogutakse ja analüüsitakse teavet, kasutades küpsiseid, et optimeerida reklaamide kuvamist. See teave sisaldab näiteks andmeid selle kohta, milliseid tooteid olete meie veebisaitidel/rakendustes vaadanud. Kogumine ja analüüsimine toimub pesudonüümselt ega võimalda teie identifitseerimist. Seda teavet ei viida kokku teie isikuandmetega. Selle teabe abil saame teile kuvada teie huvidele suunatud pakkumisi, mis on tuletatud teie senisest kasutuskäitumisest.

  3.4.5.2. Re-targeting

  Lisaks kasutame väliste teenusepakkujate re-targeting tehnoloogiat, nagu nt Pixel ettevõttelt Facebook Ireland Limited. Re-targeting võimaldab meil kujundada oma veebipakkumist teile kohandatult ja huvitavamalt. Nii saame oma partnerite veebisaitidel suunata online-reklaami sihipäraselt nendele kasutajatele, kes on juba meie poe ja meie toodete vastu huvi tundnud. Uurimuste põhjal teame, et personaliseeritud, huvidest lähtuva reklaami kuvamine on internetikasutaja jaoks huvitavam kui reklaami kuvamine, millega tal puudub isiklik side.

  Selleks salvestatakse küpsis, mille abil kogutakse pseudonümiseeritud andmeid huvide kohta. Selle info abil kuvatakse teile meie partnerite veebisaitidel huvidepõhiseid reklaame meie pakkumiste kohta. Mingeid isikuandmeid ei salvestata ega looda seost teie isikuandmeid sisaldava kasutajaprofiiliga.

  Teil on võimalik deaktiveerida andmete kogumist personaliseeritud reklaami eesmärgil. Sellisel juhul salvestatakse küpsis, mis keelab püsivalt andmete kogumise, juhul kui te ei kustuta seda küpsist oma brauserist või funktsiooni abil „Kustuta kõik küpsised“. Igat vastuväidet saate igal ajal korrata.

  3.4.6. Reklaamipartnerid / kolmandate osapoolte küpsised

  Teeme koostööd reklaamipartneritega, et muuta oma veebipakkumine teie jaoks huvitavamaks. Selleks salvestatakse meie veebisaidi külastamisel ka meie reklaamipartnerite küpsiseid (nn kolmandate osapoolte küpsised). Reklaamipartnerite küpsistes salvestatakse meie veebisaidi külastamisel ka pseudonümiseeritud infot teie kasutuskäitumise ja huvide kohta. Osaliselt kogutakse ka infot, mis on saadud enne meie saidi külastamist teiselt saidilt. Selle info abil kuvatakse teile meie reklaamipartnerite poolt huvidepõhiseid reklaame. Mingeid isikuandmeid ei salvestata ega looda seost teie isikuandmeid sisaldava kasutajaprofiiliga.

  Google Firebase

  Me kasutame oma rakendustes Firebase’i tehnoloogiat. Firebase on ettevõtte Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (Google) toode. Firebase on mobiili- ja veebirakenduste arendusplatvorm. Firebase sisaldab funktsioone, et mõiste paremini kasutaja käitumist rakendustes ja rakendusi optimeerida. Lisaks sellele kasutame Firebase’i funktsioone, mis võimaldavad paremat kasutaja juhendamist, kasutajatega suhtlemist, võimsuse optimeerimist või rakenduse krahhide põhjuste analüüsimist.

  Üksikute lõppseadmete identifitseerimiseks kasutatakse seejuures rakenduse instants-ID-d, mis genereeritakse üksikute installimise põhjal lõppseadmetes. Seda kasutatakse vastavate funktsioonide raames lõppseadme tuvastamiseks. Kui taotleme rakenduse instants-ID kustutamist Firebase’ist, eemaldatakse andmed 180 päeva jooksul reaalaja süsteemidest ja varundussüsteemidest.

  Operatsioonisüsteemis iOS kogutakse lõppseadme identifitseerimiseks lisaks iOS reklaam-ID andmed. Kui iOS reklaam-ID pole saadaval, kogutakse tootja-ID andmed. Kui iOS reklaam-ID on kättesaadav pärast seda kui on salvestatud tootja-ID, lõpetatakse tootja-ID andmete kogumine ja selle asemel salvestatakse iOS reklaam-ID. Operatsioonisüsteemis Android salvestatakse Androidi reklaam-ID. Kui see pole võimalik, kogutakse selle asemel seadme riistvara-ID, nt Android ID (SSAID).

  Standardina toimub mobiiliseadmete ID-de (nt Androidi või iOSi reklaam-ID) kogumine Firebase’i jaoks tehnoloogiate abil, mis toimivad umbes samamoodi nagu küpsised. Seadme sätetes saate piirata reklaam-ID kasutamist (iOS: andmekaitse/ reklaam / Ad-Trackingu keelamine; Android: konto/ Google/ reklaamkuulutused).

  Me kasutame oma rakendustes allpool nimetatud Firebase’i funktsioone.

  Google Analytics Firebase’i jaoks: See funktsioon võimaldab meie rakenduste kasutamise analüüsimist. Selle funktsiooni abil kogutakse infot meie rakenduse kasutamise kohta, see edastatakse Google’ile ja salvestatakse seal. Seejuures kasutab Google lõppseadme identifitseerimiseks reklaam-ID-d, rakenduse instants-ID-d ja spetsiaalselt Analyticsrakenduse instants-ID-d. Selleks kogutakse muid kasutamise andmeid, nagu näiteks kasutajate ja sessioonide arv, sessiooni kestus ja andmed rakenduses tehtud toimingute kohta. Ülevaate andmete kogumise kohta Google Analytics’i poolt Firebase’i jaoks leiate veebiaadressilt https://support.google.com/firebase/answer/6318039#perfmon. Reklaam-IDga seotud andmeid salvestatakse 60 päeva. Google kasutab neid andmeid meie ülesandel, et analüüsida meie rakenduse kasutamist kasutajate poolt, koostada aruandeid tegevuste kohta meie rakendustes ja et pakkuda meile muid, meie rakenduse kasutamisega ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. Andmete töötlemise aluseks on meie õigustatud huvi kasutuskäitumise analüüsimiseks ning meie rakenduste kujundamiseks vastavalt kasutajate vajadustele. Sellise andmetöötlemise õiguslik alus on Isikuandmete kaitse üldmääruse art 6, lõige 1, punkt f).

  Lisateavet Google Analyticsi Firebase’i funktsioonide toimimisviisi kohta leiate siit: https://firebase.google.com/products/analytics/

  Firebase Crash Reporting: Funktsioon on mõeldud rakenduse stabiilsuse tagamiseks ja täiustamiseks. Seejuures kogutakse rakenduse krahhi korral andmeid kasutatud seadmete ja meie rakenduse kasutamise kohta (nt ajatempel, millal rakendus käivitati ja millal toimus krahh), mis võimaldavad meil probleeme diagnoosida ja lahendada. Rakenduse instants-ID-d kasutatakse selleks, et mõõta kasutajate arvu, keda krahh puudutab. Andmeid krahhi kohta salvestatakse 180 päeva. Töötlemine põhineb meie õigustatud huvil, tagada rakenduse stabiilne toimimine ja vältida krahhe. Sellise andmetöötlemise õiguslik alus on Isikuandmete kaitse üldmääruse art 6, lõige 1, punkt f).

  Lisateavet Crashlyticsi toimimisviisi kohta leiate siit: https://firebase.google.com/products/crashlytics/

  Firebase Remote Config: See funktsioon võimaldab rakenduste seadistuste konfigureerimist, et saaksime muuta rakendust lõppseadmetel, millele see on paigaldatud, ilma et seda tuleks iga muudatuse korral uuesti vastavast rakenduste poest installida. Selleks edastatakse seadmeinfo, keeleseadistuste ja riigi seadistuste andmed Google’ile USAs ja neid töödeldakse seal. Rakenduse instants-ID-d saab seejuures kasutada konfigureerimisväärtuste valimiseks ja lõppseadmete juurde tagasi pöördumiseks. Töötlemine põhineb meie õigustatud huvil, konfigureerida rakendust praktilisel moel. Sellise andmetöötlemise õiguslik alus on Isikuandmete kaitse üldmääruse art 6, lõige 1, punkt f).

  Lisateavet Remote Configi toimimisviisi kohta leiate siit: https://firebase.google.com/products/remote-config/

  Firebase Cloud Messaging: See funktsioon on mõeldud tõuketeadete või niinimetatud rakendusesiseste teadete (teated, mis kuvatakse ainult rakenduse sees) edastamiseks. Seejuures omistatakse lõppseadmele rakenduse instants-ID abil pseudonümiseeritud tõukereferents, mida kasutatakse tõuketeadete või rakendusesiseste teadete sihina. Tõuketeated saab mobiilse lõppseadme seadistustes igal ajal deaktiveerida ja taas aktiveerida. Töötlemine põhineb meie õigustatud huvil, võtta lihtsal moel ühendust meie klientidega. Sellise andmetöötlemise õiguslik alus on Isikuandmete kaitse üldmääruse art 6, lõige 1, punkt f).

  Lisateavet Cloud Messagingi toimimisviisi kohta leiate siit: https://firebase.google.com/products/cloud-messaging/

  Firebase Performing Monitoring: See funktsioon võimaldab meie rakenduste töö- ja jõudlusnäitajate analüüsimist. Selle funktsiooni abil kogutakse infot meie rakenduste töö- ja jõudlusnäitajate kohta, see edastatakse Google’ile ja salvestatakse seal. Lõppseadme identifitseerimiseks kasutatakse pseudonüümset rakenduse instants-ID-d. Selleks koondatakse üldiseid seadmeandmeid, nagu mudel, operatsioonisüsteem ja andmete suund ning nn jõudlussündmuste andmeid. Lisaks kasutatakse IP-aadresse, et omistada jõudlussündmusi teatud riikidele, kust need pärinevad. Ülevaate andmete kogumise kohta Firebase Performing Monitoring funktsiooni abil leiate veebiaadressilt . Rakenduse instants-ID ja IPaadressiga seotud sündmusi salvestatakse 30 päeva ja muid jõudlusandmeid 90 päeva. Google kasutab neid andmeid meie ülesandel, et analüüsida meie pakutud rakenduse jõudlust ning pakkuda meile aruandeid ja infot meie rakenduse töö ja jõudluse kohta. Töötlemine põhineb meie õigustatud huvil analüüsida oma rakenduse jõudlust ja selle abil võimaldada meie rakenduse tehnilist optimeerimist. Sellise andmetöötlemise õiguslik alus on Isikuandmete kaitse üldmääruse art 6, lõige 1, punkt f).

  Lisateavet Firebase Performing Monitoringi toimimisviisi kohta leiate siit:

  Lisateavet Firebase’i andmekaitseavaldusest leiate veebiaadressilt https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html Rakenduses saab edaspidiseks keelata kõigi Firebase teenuste jälgimist, seades liuguri vastavasse asendisse.

  Google Adsense

  See veebisait kasutab Google AdSense’i. Seejuures on tegu ettevõtte Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA teenusega reklaamkuulutuste sidumiseks. Google AdSense kasutab küpsiseid. Need on andmed, mille salvestamise abil teie arvutisse saab Google analüüsida meie veebisaidi teiepoolset kasutamist. Lisaks kasutab Google AdSense veebimajakaid, mis võimaldavad Google’il analüüsida veebisaidil tehtud klõpse, liiklust ja muud sarnast infot.

  Küpsiste ja veebimajakate abil kogutav info, teie IP-aadress ja reklaamiformaatide edastamise andmed saadetakse Google’i serverile USAs ja salvestatakse seal. Google võib kogutud infot edastada kolmandatele osapooltele, kui see on seadusega nõutud või kui Google annab andmete töötlemise ülesandeks kolmandatele osapooltele. Kuid Google ei seosta teie IPaadressi teiste salvestatud andmetega. Vastavate seadistuste abil teie veebibrauseris saate takistada nimetatud küpsiste salvestamist teie arvutisse. Kuid sellisel juhul ei pruugi tee seda veebisaiti enam täies ulatuses kasutada saada. Seda veebisaiti kasutades nõustute Google’i poolt teie isiku kohta kogutud andmete töötlemisega eespool kirjeldatud viisil ja eespool nimetatud eesmärgil.

  Criteo

  Meie veebisaitidel kogutakse ja salvestatakse ettevõtte Criteo GmbH tehnoloogia abil turunduseesmärkidel kokkuvõtlikke ja pesudonümiseeritud andmeid veebisaidi külastaja sirvimiskäitumise kohta. Need andmed salvestatakse küpsistena külastaja arvutis. Criteo GmbH analüüsib algoritmi abil selliselt registreeritud sirvimiskäitumist ja saab seejärel kuvada sihitud tootesoovitusi personaliseeritud reklaamibännerina teistel veebisaitidel (nn avaldajad). Andmed on meie jaoks pseudonümiseeritud ja me ei kasuta neid oma veebisaitide külastajate isikute identifitseerimiseks. Kogutud andmed edastatakse ettevõttele Criteo GmbH ainult reklaamide suunamise eesmärgil. Criteo salvestab andmeid 13 kuud. Meie tegutseme selle töötlemise puhul vastutava töötlejana koos ettevõttega Criteo.

  Saate esitada andmete töötlemisele vastuväite, klõpsates järgmist linki. Seejuures salvestatakse teie seadmesse opt-out-küpsis, mis takistab teie andmete edasist kogumist nende veebisaitide külastamise käigus. Küpsiste kustutamise korral tuleb
  linki uuesti klõpsata.

  RTB House

  Meie veebisaitidel ja meie veebisisu kaudu kogutakse turunduseesmärkidel andmeid kasutaja sirvimiskäitumise kohta. Selleks salvestatakse ettevõtte RTB House (RTB House SA, 61/101 Złota Street, 00-819 Varssav, Poola) tehnika abil küpsiseid, kuid üksnes anonümiseeritud kujul. Tänu sellele saab ettevõte RTB House analüüsida sirvimiskäitumist ja seejärel kuvada teistel külastatud veebisaitidel sihitud tootesoovitusi reklaamibänneritena. Klõpsates valikut „opt out“ salvestatakse opt-out-küpsis, mille abil takistatakse selle bänneri edaspidist kuvamist teie brauseris. Seda ei kasutata mingil muul eesmärgil ega edastata kolmandatele osapooltele. Kui soovite saada lisateavet ettevõtte RTB House kohta või teie sirvimiskäitumise anonümiseeritud analüüsi kohta, klõpsake järgmist linki: https://www.rtbhouse.com/de/privacy/

  DOUBLECLICK by Google

  Doubleclick by Google on ettevõtte Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“) teenus. Doubleclick by Google kasutab küpsiseid, et esitada teile relevantseid reklaamkuulutusi. Seejuures omistatakse teie brauserile pseudonüümne identifitseerimisnumber (ID), et kontrollida, milliseid kuulutusi on teie brausersis kuvatud ja milliseid kuulutusi avatakse. Küpsised ei sisalda mingeid isikuandmeid. DoubleClick-küpsiste kasutamine võimaldab Google’il ja tema partner-veebisaitidel üksnes kuulutuste näitamist vastavalt varasematele külastustele meie veebisaidil või teistel veebisaitidel internetis. Küpsiste poolt kogutud andmed edastatakse Google’i poolt analüüsimiseks USAs asuvasse serverisse ja salvestatakse seal. Andmete edastamine Google’i poolt kolmandatele isikutele toimub ainult seadusesätete alusel või lepingulise andmetöötluse raames. Google ei seosta mingil juhul teie andmeid muude Google’i poolt kogutud andmetega.

  Te saate takistada küpsiste poolt kogutud ning veebisaitide teiepoolse kasutamisega seotud andmete kogumist Google’i poolt ning nende andmete Google’ile saatmist, laadides alla ja installides järgmise lingi all jaotises DoubleClicki deaktiveerimisplugin saadaoleva brauseriplugina.

  Andmete töötlemise õiguslik alus on Isikuandmete kaitse üldmääruse art 6, lõige 1, punkt a) ja punkt f).

  Sotsiaalmeedia funktsioonid

  Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6, lõige 1, punkt f) põhjal kasutame oma veebisaidil sotsiaalvõrgustike Facebook ja Twitter pluginaid, et suurendada nii oma ettevõtte tuntust. Selle aluseks olev reklaamieesmärk on meie õigustatud huvi Isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses. Andmekaitsenõuetele vastavuse tagamise eest vastutab vastav pakkuja.

  Andmete kogumise eesmärk ja maht ning andmete edasine töötlemine ja kasutamine vastava pakkuja poolt ning sellega seotud õigused ja seadistusvõimalused teie privaatsuse kaitsmiseks vaadake vastavatest teenusepakkuja isikuandmete kaitset käsitlevatest märkustest, mille lingi leiate altpoolt.

  Logides eelnevalt sotisaalvõrgustikest välja ning kustutades salvestatud küpsised, saate vältida veebisaidi www.aboutyou.ee külastamisel teie kohta kogutud info seostamist teie kasutajakontoga sotsiaalvõrgustikus. Kui te ei soovi, et sotsiaalvõrgustikud seostavad meie veebisaidil kogutud andmed teie profiilige, peate enne meie veebisaidi külastamist vastavatest sotsiaalvõrgustikest välja logima. Saate pluginate laadimise oma brauseris ka täielikult keelata, nt SkriptBlocker laienduse abil „NoScript“, mille leiate veebisaidilt: noscript.net .

  3.5.1. Facebook Connect / sisselogimine

  ABOUT YOU pakub kasutajale võimalust registreeruda kasutajaks oma Facebooki konto kaudu (nn Facebook-Connect funktsioon). Facebook-Connect on sotsiaalvõrgustiku Facebook funktsioon, mida haldab ettevõte Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Täiendav registreerumine ABOUT YOU kasutajaks pole sellisel juhul vajalik. Registreerumiseks suunatakse kasutaja edasi Facebooki lehele, kus ta saab oma kasutajaandmetega registreeruda. Selleks seotakse omavahel Facebooki profiil ja teenus ABOUT YOU. Sidumise järel saab ABOUT YOU Facebookilt automaatselt vastavad andmed, mille edastamiseks on kasutaja nõusoleku andnud (nt eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, profiilipilt, sugu, sõprade loend). Meie kasutame neid andmeid teie identifitseerimiseks ABOUT YOU kasutamisel.

  Sellise andmetöötlemise õiguslik alus on Isikuandmete kaitse üldmääruse art 6, lõige 1, punkt a).

  Lisateavet Facebook-Connecti ja privaatsfääri seadistuste kohta leiate isikuandmete kaitset käsitlevatest märkustest aadressil www.facebook.com/about/privacy www.facebook.com/about/privacy.

  3.5.2. Pinterest, Twitter, WhatsApp, Xing, LinkedIn, Snapchat, Facebook Messenger

  Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6, lõige 1, punkt f) põhjal kasutame mõnedel saitidel sotsiaalvõrgustike pluginaid, et suurendada nii oma ettevõtte tuntust. Selle aluseks olev reklaamieesmärk on meie õigustatud huvi Isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses. Andmekaitsenõuetele vastavuse tagamise eest vastutab vastav pakkuja.

  Andmete kogumise eesmärk ja maht ning andmete edasine töötlemine ja kasutamine vastava pakkuja poolt ning sellega seotud õigused ja seadistusvõimalused teie privaatsuse kaitsmiseks vaadake vastavatest teenusepakkuja isikuandmete kaitset käsitlevatest märkustest, mille lingi leiate altpoolt.

  Logides eelnevalt sotisaalvõrgustikest välja ning kustutades salvestatud küpsised, saate vältida veebisaidi meie külastamisel teie kohta kogutud info seostamist teie kasutajakontoga sotsiaalvõrgustikus. Kui te ei soovi, et sotsiaalvõrgustikud seostavad meie veebisaidil kogutud andmed teie profiilige, peate enne meie veebisaidi külastamist vastavatest sotsiaalvõrgustikest välja logima.

  Pinterest

  Sellele veebisaidile on integreeritud sotsiaalvõrgustiku Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA („Pinterest“) pluginad. Pinteresti plugina tunnete ära meie veebisaidil oleva nupu „Pin it-Button“ järgi.

  Klõpsates Pinteresti nuppu „Pin it-Button“, sellal kui olete oma Pinteresti-kontole sisse loginud, saate siduda meie saitide sisu oma Pinteresti profiiliga. Sel moel saab Pinterest siduda meie saitide külastuse teie kasutajakontoga. Juhime tähelepanu sellele, et meile pole teada edastatavate andmete sisu ega nende kasutusviis Pinteresti poolt. Lisateavet leiate Pinteresti andmekaitseavaldusest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy.

  Twitter

  Lisaks on sellele veebisaidile integreeritud teenuse Twitter funktsioonis. Neid funktsioone pakub ettevõte Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA („Twitter“). Kui kasutate Twitterit ja funktsiooni „Re-Tweet“, soetakse teie poolt külastatud veebisaidid teie Twitteri-kontoga ja avaldatakse teistele kasutajatele. Seejuures edastatakse andmeid ka Twitterile. Selleks loob teie veebibrauser otseühenduse Twitteri serveritega ja edastab andmed Twitterile.

  Juhime tähelepanu sellele, et meile pole teada edastatavate andmete sisu ega nende kasutusviis Twitteri poolt. Lisateavet selle kohta leiate Twitteri andmekaitseavaldusest: https://twitter.com/privacy.

  Oma Twitteri konto andmekaitseseadistusi saate muute konto seadistuste jaotises https://twitter.com/account/settings.

  WhatsApp

  Lisaks kasutatakse sellel veebisaidil WhatsApp-nuppu (WhatsApp-Share-nupp). Selle nupu abil saate jagada veebisaidi otto.de sisu oma mobiiltelefonis rakenduse WhatsApp abil. Selle nupu näol on tegu hüperlingiga. Nupu ilmumisel veebilehele ei edastata veel isikuandmeid WhatsApp’i haldajale ega kolmandatele osapooltele. Niipea kui vajutate WhatsApp-nuppu, saab WhatsApp’i haldaja teada, millist sisu jagatakse ja millisel veebisaidil antud nuppu kasutati. Lisainfot isikuandmete kasutamise kohta WhatsApp’i haldaja poolt leiate haldaja andmekaitseavaldusest: https://www.whatsapp.com/legal/#Privacy

  Xing ja LinkedIn

  Antud veebisaidil kasutatakse lisaks pluginaid sotsiaalvõrgustikelt LinkedIn, ettevõte LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA ja Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg. Teavet andmekaitse kohta leiate ettevõtete LinkedIn ja Xing andmekaitseavaldusest:

 • http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 • http://www.xing.com/privacy
 • Snapchat

  Me kasutame sotsiaalvõrgustiku Snapchat teenuseid, mida pakub ettevõte Snap Inc., 63 Market Street, Venice, CA 90291, USA („Snapchat“). Lisateavet kasutaja andmete töötlemise kohta leiate Snapchati andmekaitseavaldusest veebiaadressil https://www.snap.com/enUS/privacy/privacy-policy

  Facebook Messenger

  Me kasutame Facebook Messengeri ettevõttelt Facebook Ireland Inc. Kui saadate Facebook Messengeri kaudu teateid, kogub Facebook Messenger iseseisvalt andmeid. Infot Facebook Messengeri andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse kohta, teie andmete edasise töötlemise ja kasutamise kohta ning teie sellega seotud õiguste ja seadistusvõimaluste kohta oma privaatsuse kaitsmiseks leiate Facebook Messengeri isikuandmete kaitset käsitlevatest märkustest. Facebook Messengeri andmekaitset käsitlevad märkused leiad siit: https://dede.facebook.com/privacy/explanation

  3.6. Kliendikonto

  Teie võimalikult suure mugavuse tagamiseks pakume teie isikuandmete püsivat salvestamist parooliga kaitstud kasutajakontol.

  Kliendikonto loomine on vabatahtlik. Kliendikonto loomise korral töödeldakse teie siin kogutud andmeid Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6, lõige 1, punkt b) alusel. Pärast kliendikonto loomist pole andmeid enam uuesti tarvis sisestada. Lisaks saate oma kliendikontol salvestatud andmeid igal ajal vaadata ja muuta. Ainult siis, kui soovite meie veebisaidi/rakenduse kaudu tellimust esitada, on kliendikonto loomine lepingu täitmiseks tingimata nõutav.

  Lisaks tellimuse esitamise käigus esitatavatele andmetel peate kliendikonto loomiseks sisestama endavalitud parooli. Parool koos teie e-posti aadressiga võimaldavad juurdepääsu teie kliendikontole. Käsitsege teie isiklikke juurdepääsuandmeid konfidentsiaalselt ja vältige nende sattumist volitamata isikute kätte. Pange tähele, et ka meie veebisaidilt lahkudes jääte endiselt sisselogituks, kui te eelnevalt ise välja ei logi.

  Teil on võimalik kliendikonto igal ajal kustutada. Kuid pidage silmas, et ühes sellega ei kustutata kliendikontoga seotud andmeid, kui olete esitanud meile tellimuse. Andmed kustutatakse automaatselt pärast meie jaoks kehtiva maksu- ja äriõigusega nõutud säilitamiskohustuse perioodi lõppemist. Sellise edasise andmetöötlemise õiguslik alus on Isikuandmete kaitse üldmääruse art 6, lõige 1, punkt c) ning art 6, lõige 1, punkt f).

  3.7. Tagastamisega seotud kulud

  Kui olete tellinud ja soovite seejärel kasutada oma tühistamisõigust või vabatahtlikku tagastamisõigust (see kehtib kuni 100 päeva pärast kauba kättesaamist), peate meile tagastama saadud kauba (tervikuna või osaliselt).

  Kui olete tellimuse esitanud oma kliendikonto või kasutajakonto kaudu, peate üldjuhul ise maksma tagastamiskulud (tagastamiskulud). Erandiks on see, kui teie tellimusest alles jäetud toodete (st toodete, mida te ei ole meile tagastanud) koguväärtus on saavutanud teatud miinimumväärtuse (vt meie üldtingimuste jaotist 2 www.aboutyou.ee/uldtingimused). Sellisel juhul kanname me tagastamiskulud. Sellega seoses kehtib järgmine andmete töötlemise õiguslik alus: Isikuandmete kaitse üldmäärus artikli 6 lõike 1 punkt b. Teave andmete (mida kogume lepingu töötlemiseks) säilitamise kestuse kohta on esitatud punktis 3.2.1 (Andmete töötlemine lepingu sõlmimisel).

  Kui miinimumväärtust ei ole saavutatud, võime hea tahte märgiks maksta teie eest tagastamiskulud. See sõltub teie varasemast tellimiskäitumisest. Eelkõige on see seotud sellega, kui tihti või millise intervalliga või millises koguses olete meilt tellinud, millises ulatuses olete kasutanud oma taganemisõigust või vabatahtlikku tagastamisõigust ning kas meile tagastatud kaup oli kahjustatud või kas manuaalselt algatatud tagasimaksed on jäänud katmata, st kui kaup ei ole ka hiljem meie laos kohale jõudnud. Selle põhjal moodustame arvulise väärtuse. Seda numbrilist väärtust saab kasutada tagastamisega seotud kulude katmiseks. Selle edasise andmetöötluse õiguslik alus on järgmine: Isikuandmete kaitse üldmäärus artikli 6 lõike 1 punkt f. Oleme huvitatud klientidele soodustuste andmisest, kui kliendid käituvad eriti jätkusuutlikult. Kliendid peavad tagastama vähe kaupa ja ainult kaupa, mis ei ole kahjustatud. Kliendid peavad oma tellimiskäitumisega näitama, et nad on meie jaoks väärtuslikud. Nii soovime anda neile klientidele motivatsiooni, et nad ka edaspidi oma tellimusi meile sellisel viisil esitaksid. Ülaltoodud numbrilist väärtust ajakohastatakse regulaarselt. Ajaloolised väärtused kustutatakse 12 kuu möödudes. (Praegune) numbriline väärtus säilitatakse seni, kuni teie kliendikonto eksisteerib.

  3.8. Kontaktivõtmine

  Teil on võimalik meiega mitmel moel ühendust võtta. E-posti, telefoni või posti teel. Kui võtate meiega ühendust, kasutame meie neid isikuandmeid, mida teie meile vabatahtlikult esitate, üksnes teiega ühenduse võtmise eesmärgil ja teie päringute menetlemiseks.
  Sellise andmetöötlemise õiguslik alus on Isikuandmete kaitse üldmääruse art 6, lõige 1, punkt a), art 6, lõige 1, punkt b), art 6, lõige 1, punkt c) ning art 6, lõige 1, punkt f).

  3.9. Maksed

  Me töötleme teie makseinfot makse teostamise eesmärgil, nt kui ostate mõne toote ja/või kasutate mõnd teenust veebisaidil www.aboutyou.ee. Olenevalt makseviisist edastame makseinfo kolmandatele isikutele (nt krediitkaardimakse korral teie krediitkaardi pakkujale). Sellise andmetöötlemise õiguslik alus on Isikuandmete kaitse üldmääruse art 6, lõige 1, punkt a), art 6, lõige 1, punkt b) ning art 6, lõige 1, punkt f).

  3.9.1. Paypal

  PayPali kaudu makstes edastatakse teie makseandmed makse teostamise raames PayPalile (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (edaspidi „PayPal“). PayPal jätab endale krediitkardimakse korral PayPali kaudu, otsedebiteerimise korral PayPali kaudu või – kui seda pakutakse – „Arve alusel tasumise“ korral PayPali kaudu krediidivõime kontrollimise õiguse. Krediidivõime kontrollimist statistilise maksmata jätmise tõenäosuse suhtes kasutab PayPal vastava makseviisi pakkumise üle otsustamiseks. Krediidivõime andmed võivad sisaldada tõenäosuse väärtusi (nn score-väärtusi). Kui scoreväärtused kaasatakse krediidivõime andmetesse, on selle aluseks teaduslikult tunnustatud matemaatilis-statistiline analüüsimeetod. Score-väärtuste arvutamisel kaasatakse muuhulgas aadressi andmeid. Täiendavat teavet andmekaitseõiguse kohta ja muuhulgas kasutatavate andmete kohta leiate PayPali andmekaitseavaldusest: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacyfull?locale.x=en_DE

  3.9.2. Maksmine kättesaamisel

  Kui tasute kaupade eest kättesaamisel, edastatakse teie tarne- ja makseandmed makse vahendamiseks ja vastuvõtmiseks meie vastavale partnerile.

  4.Vastuvõtjad väljaspool ELi

  Kui välja arvata eespool kirjeldatud isikuandmete töötlemine, ei edasta me teie andmeid väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majandusühendust asuvatele vastuvõtjatele. Nimetatud andmetöötlus hõlmad andmete edastamist meie poolt volitatud jälgimis- või sihtimistehnoloogiate pakkuja serverisse. Need serverid asuvad USAs. Andmete edastamine toimub ELi komisjoni nn lepingu tüüptingimuste alusel.

  5. Teie õigused


  5.1. Ülevaade

  Lisaks teie poolt meile antud nõusoleku tagasivõtmise õigusele on teil vastavate seaduses sätestatud eeltingimuste korral ka järgmised õigused:

  • õigus tutvuda meie poolt teie kohta salvestatud isikuandmetega (Isikuandmete kaitse üldmääruse art 15), nõuda teavet andmete töötlemise eesmärkide kohta, isikuandmete kategooria kohta, vastuvõtjate kategooriate kohta, kellele teie andmeid on avaldatud või avaldatakse, kavandatud säilitamisaja kohta, andmete päritolu kohta, kui need pole saadud otse teie käest;
  • õigus nõuda andmete parandamist või õigete andmete täiendamist (Isikuandmete kaitse üldmääruse art 16),
  • õigus nõuda meie poolt teie kohta salvestatud andmete kustutamist (Isikuandmete kaitse üldmääruse art 17), kui seaduses või lepingus sätestatud säilitusperioodid või muud seaduses sätestatud kohustused ei kohusta meid andmeid pikemalt säilitama,
  • õigus teie isikuandmete töötlemise piiramisele (Isikuandmete kaitse üldmääruse art 18), kui te vaidlustate isikuandmete õigsuse, kui isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, kuid te ei taotle nende kustutamist; kui vastutav töötleja ei vaja enam andmeid, kuid need on teile vajalikud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või kui olete vastavalt Isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 21 esitanud vastuväite isikuandmete töötlemise suhtes,
  • andmete ülekandmise õigus vastavalt Isikuandmete kaitse üldmääruse art 20, s.t õigus saada teatud meie poolt salvestatud teid puudutavaid isikuandmeid üldkasutatavas, masinloetavas vormingus, või nõuda nende edastamist teisele vastutavale töötlejale,
  • õigus esitada kaebust järelevalveasutusele. Üldjuhul võite kaebuse esitamiseks pöörduda teie asukoha või töökoha liikmesriigi järelevalveasutusele või meie ettevõtte asukoha liikmesriigi järelevalveasutusele.

  Eespool nimetatud õiguste kasutamiseks võite pöörduda aadressil [email protected]

  5.2. Vastuväidete esitamise õigus

  Vastavalt Isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 21, lõige 1, on isikul õigus tema konkreetsest olukorrast lähtudes esitada vastuväiteid teda puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes.

  See üldine vastuväidete esitamise õigus kehtib kõikide käesolevas andmekaitse infolehes kirjeldatud isikuandmete töötlemise eesmärkide puhul, mida töödeldakse Isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6, lõige 1, punkt f) alusel. Erinevalt spetsiaalsest vastuväidete esitamise õigusest isikuandmete turunduseesmärkidel töötlemise korral, oleme vastavalt Isikuandmete töötlemise üldmäärusele kohustatud üldist isikuandmete töötlemise vastuväidet aktsepteerima üksnes siis, kui teie esitate meile selle kohta põhjused, mis kaaluvad üles meie huvid (nt võimalik oht elule ja tervisele).

  5.3. Tagasivõtmise õigus

  Kuna me töötleme teie andmeid teie poolt antud nõusoleku alusel, on teil igal ajal õigus antud nõusolek tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei tähenda kuni tagasivõtmiseni nõusoleku põhjal toimunud andmete töötlemise kehtetuks muutumist.  Lae andmekaitsealane teave alla PDF-vormingus
  Prindi andmekaitsealane teave
  PDF-lugeja allalaadimine

  >