Otse põhisisu juurde

Andmekaitsealane teave

About You SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg (versioon: jaanuar 2024).

Järgneva andmekaitset puudutava teabega anname teile teada About You SE & Co. KG, Domstraße 10, 20095 Hamburg ( „ABOUT YOU“ ja/või „vastutava töötleja“) poolt läbi viidud isikuandmete töötlemistest andmekaitse üldmääruse ( „AKÜM“) ja Saksamaa föderaalse andmekaitseseaduse ( "BDSG") järgi. Meie andmekaitse teave kehtib veebisaitide, rakenduste, samuti muude teenuste ja tööde suhtes (edaspidi koos„Teenused“): www.aboutyou.ee, ABOUT YOU App.

Palume lugeda meie andmekaitset puudutav teave tähelepanelikult läbi. Kui teil on meie andmekaitse teabe kohta küsimusi või märkusi, võtke meiega ühendust aadressil [email protected].

Sisukord

Te saate kergesti otse teid huvitava lõigu juurde liikuda, klõpsates vastavatel peatükkide pealkirjadel.

1.Vastutava töötleja nimi ja kontaktandmed

2. Andmekaitseametniku kontaktandmed

3. Andmetöötluse eesmärgid, õiguslikud alused ja õigustatud huvid, mida järgivad vastutavaad töötlejad või kolmandad isikud, ning vastuvõtjate kategooriad

3.1.Meie veebisaidi/rakenduste käivitamine

3.1.1. Logifailid

3.1.2. Küpsised ja jälgimine

3.2. 3.2. Lepingu sõlmimine, täitmine ja/või lõpetamine

3.2.1. Andmete töötlemine lepingu sõlmimisel

3.2.2. Andmete kasutamine pettuste ärahoidmiseks

3.2.3. Teabe edastamine transporditeenuse pakkujatele/transpordipartneritele

3.2.4. Teabe edastamine partnerettevõttele

3.3. Andmetöötlus reklaami eesmärgil

3.3.1. Postireklaam

3.3.2. Uudiskiri

3.3.3. Tootesoovitused e-posti teel

3.3.4. Võitmise võimalusega mängud

3.4. Isiklik kasutamiskogemus

3.4.1.Tuvastamine kolmandate isikute lehekülgedel

3.4.2. Isikupärastatud teave ja sisu

3.4.3. Turu-uuring

3.4.4. Tootearendus

3.4.5. Teostus

3.5. Andmetöötlus arvelduse eesmärgil

3.6. Fännilehed

3.7. Facebook Connect / sisselogimine

3.8. Sisselogimine Apple kaudu (“Sisselogimine Apple kaudu”)

3.9. Kliendikonto / kasutajakonto

3.10. Tagastamisega seotud kulud

3.11. Ühenduse võtmine

3.12. Maksed

3.12.1. Paypal

3.12.2. Tasumine kättetoimetamisel

4. Andmete esitamise kohustus puudub

5. Vastuvõtja isikuandmed

5.1. Andmete edastamine kolmandale isikule

5.2. Üleandmine volitatud töötlejale

6. Säilitamise ajavahemik ja andmete kustutamine

7. Vastuvõtja väljaspool EMP

8. Teie õigused

8.1. Ülevaade

8.2. Vastuväidete esitamise õigus

8.3. Tühistamisõigus

8.4. Fännilehed

1. Vastutava töötleja nimi ja kontaktandmed

See andmekaitse teave kehtib andmete töötlemise kohta, mida teostab

About You SE & Co. KG,
Domstraße 10, 20095 Hamburg
Telefon: 800 00 49 115
E-post: [email protected]

seaduse järgi esindab: ABOUT YOU Verwaltungs SE, mida omakorda esindab juhatus koosseisus Tarek Müller, Hannes Wiese ja Sebastian Betz. Järelevalvenõukogu esimees: Sebastian Klauke

Veebisait: www.aboutyou.ee

järgnevate teenuste jaoks: www.aboutyou.ee, ABOUT YOU App

2. Andmekaitseametniku kontaktandmed

Ettevõtte vastutava töötleja andmekaitseametnikuga saate võtta ühendust aadressil

About You SE & Co. KG
Sebastian Herting - andmekaitse osakond
Domstraße 10
20095 Hamburg Germany

E-posti aadress: [email protected].

3. Andmetöötluse eesmärgid, õiguslikud alused ja õigustatud huvid, mida järgivad vastutavad töötlejad või kolmandad isikud, ning vastuvõtjate kategooriad

3.1. Meie veebisaidi/rakenduste käivitamine

3.1.1. Logifailid

Iga kord, kui teenustele ligi pääsete, saadab teie vastava seadme internetibrauser teavet meie teenuse serverisse ja see salvestatakse ajutiselt protokollifailidesse, nn logifailidesse. Logifailidesse salvestatud andmekogud sisaldavad järgmisi andmeid: juurdepääsu kuupäev ja kellaaeg, avatud lehe nimi, ühendust võtva seadme IP-aadress, seadme tüüp, cfRayId, URL-i viide (lähte URL, kust te meie teenusesse tulite), edastatud andmete hulk, laadimisaeg, toode ja teave kasutatava brauseri versiooni kohta, samuti teie interneti juurdepääsu pakkuja nimi. Töötleme logifaile, et saaksime oma teenuseid usaldusväärselt ja turvaliselt pakkuda.
Kuivõrd me töötleme isikuandmeid (nt IP-aadressi), on selle õiguslikuks aluseks AKÜM art. 6, lõige 1 f). Meie õigustatud huvi tuleneb:

 • sujuva ühenduse loomise tagamisest,
 • meie teenuste mugava kasutamise tagamisest,
 • süsteemi ohutuse ja stabiilsuse hindamisest.

Otsest järeldust teie identiteedi kohta ei ole teabe põhjal võimalik teha ja me ei tee seda. Teave salvestatakse ja kustutatakse automaatselt pärast eespool nimetatud eesmärkide saavutamist. Tavalised kustutamise tähtajad sõltuvad nõuete kriteeriumist.

Kuivõrd me kasutame seoses eespool kirjeldatud logifailide töötlemisega küpsiseid või sarnaseid tehnoloogiaid, on see teie soovitud teenuste osutamiseks hädavajalik. Me võime neid küpsiseid kasutada § 25, lõike 2, nr 2 ilma teie nõusolekuta andmekaitse ning telekommunikatsiooni ja telemeedia Saksamaa andmekaitse ja eraelu puutumatuse kaitse seaduse („TTDSG“) alusel.

3.1.2. Küpsised ja jälgimine

Üldine teave

Oma teenustes kasutame meie ja meie partnerid küpsiseid või sarnaseid tehnoloogiaid (mida nimetatakse üldiselt ka„küpsisteks“). Küpsised on väikesed tekstifailid, mida saab salvestada teie vastavasse seadmesse (sülearvuti, tahvelarvuti, nutitelefon jne), kui külastate ja/või kasutate meie teenuseid. Küpsised ei kahjusta teie seadet ega sisalda viiruseid, troojalasi ega muud pahavara. Küpsis salvestab teavet, mis tekib seoses konkreetse kasutatava lõppseadmega. See aga ei tähenda, et me saaksime teie identiteedi kohta otseseid teadmisi ja/või saame teie kohta järeldusi teha.

Mõned kasutatud küpsised kustutatakse uuesti brauseri seansi lõpus (nn seansiküpsised). Sellised küpsised võimaldavad meil näiteks parandada meie teenuste turvalisust, vältides robotirünnakuid.

Teised küpsised jäävad teie seadmesse ja võimaldavad meil teie seadet järgmisel külastusel ära tunda (nn püsi- või seansiülesed küpsised). Neid küpsiseid kasutatakse näiteks teile personaalselt kohandatud reklaamide ja meie teenuste sisu kuvamiseks.

Nõusolek küpsiste kasutamiseks

Enamikku küpsistest kasutame teie nõusoleku alusel. Me küsime seda nõusolekut meie Nõusoleku haldamise platvormil ( „CMP“ ja/või “Eelistuskeskus”). Seda kirjeldatakse seal koos osaga "Teabe salvestamine ja/või kättesaadavaks muutmine teie seadmes". Kui annate nõusoleku, on see küpsiste kasutamise õiguslik alus (TTDSG § 25, lõige 1, koos AKÜM art. 6, lõikega 1 a). Salvestame teie tehtud otsuse selle kohta, kas soovite nõusolekut anda, et saaksime seda vastavalt kasutada. Erand sellest nõusolekunõudest kehtib ainult nende küpsiste puhul, mis on teie poolt selgelt soovitud teenuse osutamiseks hädavajalikud. Me tohime neid küpsiseid kasutada ilma teie nõusolekuta TTDSG § 25, lõike 2, Nr. 2 alusel.

Nõusolek teie andmete töötlemiseks küpsiste alusel

Meie CMP-s palume peale selle – vajaduse korral – ka teie nõusolekut teie andmete töötlemiseks nende küpsiste alusel. Seejuures ei küsi me nõusolekut mitte ainult enda jaoks, vaid ka selliste andmete töötlemiseks meie partnerite kaudu.

Meie CMP-st leiate eelkõige üksikasjalikku teavet selle kohta, millistel eesmärkidel sooviksime koos oma partneritega teie nõusoleku alusel teie andmeid töödelda, samuti meie partnerite nimekirja koos täiendava teabega andmetöötluse kohta, mida nad sooviksid teie nõusolekul ette võtta.

Teie CMP-s tehtud otsuse, mis puudutab seda, kas ja millises ulatuses soovite anda nõusoleku oma andmete küpsisepõhiseks töötlemiseks, salvestame nn nõusoleku ID all (nt d13b5c50-6x7a-4d7b-9962-3846c8abba), mille leiate ka meieandmekaitse teabe lõpust selleks, et me saaksime seda vastavalt kasutada. See pseudonüümne nõusoleku ID luuakse individuaalselt teile kui veebisaidi kasutajale selleks, et saaksime esitada seadusliku tõendi teie tehtud seadistuste kohta meie CMP-s ja selles antud/äravõetud nõusolekud koos ajahetke andmetega (kuupäev, kellaaeg). Nõusoleku ID saate igal ajal meie CMP-s „Seadistused“ all käivitada.

Seejuures toimuva andmetöötluse õiguslik alus on AKÜM art. 6, lõige 1 f). Meil on õigustatud huvi teie nõusoleku otsuse töötlemiseks, et me ei peaks teilt küsima, kas soovite anda nõusoleku iga kord, kui meie teenuseid kasutate.

Kui olete andnud oma andmete töötlemiseks nõusoleku, on selle andmetöötluse õiguslikuks aluseks AKÜM, art. 6, lõige 1 a).


Juhis tühistamise esitamiseks

Te saate oma nõusolekut igal ajal täielikult või osaliselt tühistada koos mõjuga edasisele, muutes oma seadistusi meie CMP-s siin ja klikkides „Valiku kinnitamine“ peal või klikkides „Keela kõik“ peal. Meie CMP leiate alati lehe all servast lingi „Eelistuste keskus“ (nõusolekuhaldus)“ alt. Teie tühistamine ei muuda nõusoleku(te) alusel kuni tühistamiseni läbi viidud andmetöötluse seaduslikkust.


3.2. Lepingu sõlmimine, täitmine ja/või lõpetamine

3.2.1. Andmete töötlemine lepingu sõlmimisel

Kui registreerute mõne meie teenuse kasutajaks ja/või sõlmite meiega mõne teise lepingu (nt ostate meilt toote), töötleme lepingu sõlmimiseks, täitmiseks ja/või lõpetamiseks nõutavaid andmeid. Siia kuuluvad:

 • pöördumine
 • eesnimi, perekonnanimi
 • arveldus- ja tarneaadress
 • e-posti aadress
 • arveldus- ja makseandmed
 • sünnikuupäev
 • telefoninumber
 • teave tehtud tellimuste kohta
 • poe seaded

Selle õiguslik alus on AKÜM art. 6 b), st te annate meile teavet teie ja meievahelise vastava lepingulise suhte (nt kliendi/kasutajakonto haldamise, ostulepingu töötlemise) alusel. Teie e-posti aadressi töötlemiseks meie veebisaitide/rakenduste kaudu sooritatud ostu korral oleme Saksamaa tsiviilseadustiku ( „BGB“), juriidiliste nõuete tõttu kohustatud saatma ka elektroonilise tellimuse kinnituse (AKÜM, art. 6, lõige 1 c)).

Lepingu täitmiseks kogutud andmeid säilitame – välja arvatud juhul, kui kasutame neid enda turunduseesmärkidel – vastava lepingu kehtivuse ajal ning kuni vastava seadusest tuleneva või võimaliku lepingulise garantii ja garantiiõiguste ning kehtivate aegumistähtaegade lõppemiseni. Pärast selle perioodi möödumist säilitame äri- ja maksuseaduse järgi nõutud lepinguliste suhetega seotud teavet seaduses sätestatud perioodide jooksul. Selle perioodi jooksul töödeldakse andmeid uuesti ainult maksuhalduri kontrolli korral. Täiendavat teavet selle kohta leiate lõigust 6. Selle edasise andmetöötluse õiguslik alus on AKÜM art. 6 lõige 1 c), samuti AKÜM art. 6, lõige 1 f). Meil on õigustatud huvi õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Ostulepingu töötlemiseks meie teenuste kaudu on vajalik ka järgmine andmetöötlus:

Makseandmed edastatakse meie poolt volitatud makseteenuse pakkujatele, kes töötlevad makseid. Edastame tarneaadressi info meie poolt volitatud logistikaettevõtetele ja transpordipartneritele selleks, et tellimust saaks kohale toimetada. Kauba kohaletoimetamise tagamiseks vastavalt teie soovidele saadame teie e-posti aadressi ja vajadusel telefoninumbri logistikafirmale ja/või transpordipartnerile, kelle oleme volitanud kohaletoimetamise eest hoolitsema. Vajadusel võtavad nad teiega enne kohaletoimetamist ühendust, et teiega tarne üksikasjad kooskõlastada. Vastavad andmed edastatakse ainult vastaval eesmärgil ja neid ei kasutata pärast üleandmist muudel eesmärkidel ning need kustutatakse uuesti pärast olemasolevate äriliste ja maksualaste säilitamise kohustuste lõppemist.

3.2.2. Andmete kasutamine pettuste ärahoidmiseks

Tellimuse vormistamisel esitatavate andmete põhjal saab kontrollida, kas tegemist ei ole nn ebatüüpilise tellimisprotsessiga (nt erinevate kliendikontode kaudu samale aadressile korraga suure hulga kaupade tellimine). Üldjuhul on meil sellise kontrollimise läbiviimiseks õigustatud huvi. Selle andmetöötluse õiguslik alus on AKÜM art. 6, lõige 1 f).

3.2.3. Teabe edastamine transporditeenuse pakkujatele/transpordipartneritele

Tellitud kauba kohaletoimetamise eesmärgil teeme koostööd logistikateenuste pakkujate/transpordiettevõtete ja/või transpordipartneritega: Tellitud kauba kohaletoimetamise või saadetisest etteteatamise eesmärgil võime neile edastada järgmisi andmeid: eesnimi, perekonnanimi, postiaadress ja vajaduse korral e-posti aadress ja vajaduse korral telefoninumber. Selle andmetöötluse õiguslik alus on AKÜM art. 6, lõige 1 b).

3.2.4. Teabe edastamine partner ettevõttele

Teil on meie teenuste kaudu võimalus kasutada ära kolmandate isikute ettevõtete pakkumisi. Sellistel juhtudel võite sõlmida lepingu otse mõne meie partneriga, kellele edastatakse lepingu täitmiseks vajalikud andmed (nt eesnimi, perekonnanimi, arveldus- ja tarneaadress, e-posti aadress, arveldus- ja makseandmed, sünnikuupäev, telefoninumber). Sellised meie partnerite soodsad pakkumised on äratuntavad ja märgitud partnerite pakkumisteks. Selle andmetöötluse õiguslik alus on AKÜM art. 6, lõige 1 b).

3.3. Andmetöötlus reklaami eesmärgil

3.3.1. Postireklaam

Põhimõtteliselt on meil õigustatud huvi kasutada teatud teavet turunduseesmärkidel, et saaksime teha teile olulisi pakkumisi. Töötleme järgnevat teavet postireklaamide jaoks enda ja kolmandate isikute turunduseesmärkidel: eesnimi, perekonnanimi, postiaadress, sünniaasta.

Samuti on meil õigus säilitada teie kohta kogutud nimetatud täiendavaid isikuandmeid vastavalt seaduslikele nõuetele meie enda ja kolmandate isikute turunduseesmärkidel. Eesmärk on pakkuda teile reklaami, mis on kohandatud ainult teie tegelikele või arvatavatele vajadustele/huvidele ja mitte tülitada teid reklaamiga, mis teie jaoks ei ole oluline.

Täiendavalt salvestatud andmeid ei edastata kolmandatele isikutele. Peale selle ABOUT YOU muudab pseudonüümseks/ muudab anonüümseks teie kohta kogutud isikuandmed pseudonüümseks muudetud/anonüümseks muudetud andmete kasutamiseks enda turunduseesmärkidel ja kolmandate isikute (reklaamijate) turunduseesmärkidel.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus turunduseesmärkidel (postireklaam) on AKÜM art. 6, lõige 1 f). Meil ja kolmandatel isikutel, kellega me koostööd teeme, on õigustatud huvi saata teile postireklaami (kohandatud teie vajadustele/huvidele), kuivõrd see on kooskõlas otsereklaami seaduslike nõuetega.


Juhis vastuväidete esitamise kohta
Te saate oma isikuandmete kasutamise kohta eespool nimetatud turunduseesmärkidel esitada igal ajal tasuta vastuväiteid, mis mõjuvad edaspidisele, saates teate aadressile [email protected].

Kui esitate vastuväite, blokeeritakse teie andmed edasiseks äriliseks andmetöötluseks. Juhime tähelepanu sellele, et erandjuhtudel võidakse reklaammaterjale ajutiselt saata ka pärast teie vastuväite saabumist. Tehniliselt on see tingitud vajalikust ettevalmistusajast valiku tegemise raames ega tähenda seda, et me poleks teie vastuväidet rakendanud.


3.3.2. Uudiskiri

Oma teenuste raames pakume teile võimalust registreeruda meie uudiskirja saamiseks. Veendumaks, et e-posti aadressi sisestamisel ei tehtud vigu, kasutame nn kahekordset objekti identifitseerimise meetodit (DOI): Kui olete registreerimisväljale sisestanud oma e-posti aadressi ja andnud nõusoleku meie uudiskirja saamiseks, saadame teile kinnituslingi teie esitatud e-posti aadressile. Alles siis, kui klõpsate sellel kinnituslingil, lisatakse teie e-posti aadress meie uudiskirjade saatmise meililisti. Selle töötluse õiguslik alus on AKÜM art. 6, lõige 1 a).


Juhis tühistamisõiguse kohta
Te saate tühistada omal nõusoleku igal ajal mõjuga edaspidisele, saates teate aadressile [email protected] või kasutades iga uudiskirja lõpus olevat tellimusest loobumise võimalust.3.3.3. Tootesoovitused e-posti teel

Praeguse kliendina saate meilt regulaarselt tootesoovitusi e-posti teel. Need tootesoovitused saate meilt olenemata sellest, kas olete uudiskirja tellinud. Seejuures kasutame teie ostu sooritamise raames antud e-posti aadressi, et reklaamida oma kaupu ja/või teenuseid, mis on sarnased nendega, mille ostsite meilt juba sooritatud tellimuse alusel. Selle andmetöötluse õiguslik alus on AKÜM art. 6, lõige 1 f). Meil on õigustatud huvi saata teile tootesoovitusi e-posti teel, kui see on kooskõlas otsereklaami seaduslike nõuetega.


Juhis vastuväidete esitamise kohta
Te saate meie tootesoovitustele igal ajal tasuta esitada vastuväite mõjuga edaspidisele, saates teate aadressile [email protected] või esitades selle iga tootesoovituse e-maili lõpus.3.3.4. Võitmise võimalusega mängud

Kui registreerute/osalete ABOUT YOU poolt korraldatavatel võitmise võimalusega mängudele ( (edaspidi:„Osalemine“), kasutame teie igal osalemisel antud andmeid osaluslepingu täitmiseks, eelkõige teile auhinnast teavitamiseks ja vajadusel meie pakkumiste ja/või võistluspartnerite pakkumiste reklaamimiseks. Täpsema info leiad vastava mängu vastavatest osalemistingimustest. Selle andmetöötluse õiguslik alus on AKÜM art. 6 lõige 1 a), AKÜM art. 6 lõige 1 b).3.4. Isiklik kasutamiskogemus

Meie ja meie partnerid soovime teile pakkuda oma teenustega võimalikult personaalset kasutajakogemust. Seetõttu palume teilt meie CMP-s teie nõusolekut lõikudes 3.4.1 kuni 3.4.4kirjeldatud töötlemiseesmärkide jaoks. Nendes lõikudes kirjeldatud andmetöötluse õiguslik alus on AKÜM art. 6, lõige 1 a).

Lisaks töötleme teie andmeid selleks, et saaksime pakkuda oma teenuseid turvaliselt ja usaldusväärselt ning teie soovitud kujul. Lähemat teavet selle kohta leiate lõigust 3.4.5. Seal kirjeldatud andmetöötluse õiguslik alus on AKÜM art. 6, lõige 1 f). Meil on õigustatud huvi pakkuda oma teenuseid ohutult ja usaldusväärselt ning osutada teenuseid, mida te selgesõnaliselt soovite (nt meie ostukorvi funktsiooni).

3.4.1. Tuvastamine kolmandate isikute lehekülgedel

Teatud teenuste puhul peame saama kasutajaid määrata enda või kolmandate isikute saitidel, nt selleks, et saaksime näidata teile oma tooteid kolmandate isikute saitidel. Selleks määrame meie või meie partnerid pseudonüümse tunnuse (ID). Lisaks võime meie ja meie partnerid määrata teid kolmandate isikute saitidele, kasutades teie pseudonüümseks muudetud e-posti aadressi või telefoninumbrit.

Selle teabe, mida meie või vastavad partnerid soovime teie nõusoleku alusel kasutada, leiate partnerite loendist.

Andmetöötluse õiguslik alus on AKÜM art. 6, lõige 1 a).

3.4.2. Isikupärastatud teave ja sisu

Selleks, et saaksime pakkuda teile täielikku ABOUT YOU elamust, kasutame meie ja meie partnerid teie nõusolekul teatud teavet (nt brauseri teavet, klõpsamisteid, külastuse kuupäeva ja kellaaega, geograafilist asukohta, IP-aadressi, kasutusandmeid, külastatud veebisaite) selleks, et esitada teile meie veebipoes ja kolmandate isikute saitidel teile kohandatud teavet ja sisu, mis võib põhineda näiteks teie eelistustel või hiljuti vaadatud toodetel.

Selle teabe, mida meie või vastavad partnerid soovime teie nõusoleku alusel kasutada, leiate partnerite loendist.

Andmetöötluse õiguslik alus on AKÜM art. 6, lõige 1 a).

3.4.3. Turu-uuring

Teie nõusolekul kasutame meie ja meie partnerid teatud teavet toimingute kohta sisu ja teabega meie veebipoes ja kolmandate isikute saitidel, et paremini mõista, kuidas need meie kasutajate seas vastu võetakse. Selleks kombineerime andmekogusid (nt kasutajaprofiile, statistikat, turu-uuringuid ja analüüsiandmeid), mis annavad teavet selle kohta, kuidas teie ja teised kasutajad sisu ja teabega suhtlete. Seda teavet kasutades saame tuvastada ühiseid tunnuseid, näiteks määrata, milliste sihtrühmade jaoks milline sisu on oluline.

Selle teabe, mida meie või vastavad partnerid soovime teie nõusoleku alusel kasutada, leiate partnerite loendist.

Andmetöötluse õiguslik alus on AKÜM art. 6, lõige 1 a).

3.4.4. Tootearendus

Teie nõusolekul kasutame meie ja meie partnerid teavet teie tegevuse kohta meie e-poes ja kolmandate isikute saitidel (nt teie suhtlust teabe või sisuga), kuna see aitab meil täiustada oma tooteid ja teenuseid ning arendada uusi tooteid ja teenuseid kasutajate suhtluse, sihtrühma tüübi jne alusel. See eesmärk ei hõlma kasutajaprofiilide ja identifikaatorite arendamist ega täiustamist.

Selle teabe, mida meie või vastavad partnerid soovime teie nõusoleku alusel kasutada, leiate partnerite loendist.

Andmetöötluse õiguslik alus on AKÜM art. 6, lõige 1 a).

3.4.5. Teostus

Vajame teatud teavet, et pakkuda meie veebipoodi ohutult ja usaldusväärselt. Selleks jälgime ja ennetame ebatavalisi ja potentsiaalselt petturlikke tegevusi (nt seoses reklaamiga, robotite teabele klikkimisega) ning hoolitseme selle eest, et süsteemid ja protsessid toimiksid korrektselt ja turvaliselt. Teavet võidakse kasutada ka probleemide kõrvaldamiseks, mis on teil või meil sisu ja teabe pakkumisel või probleemide kõrvaldamiseks, mis on teil nendega suhtlemisel. Lisaks vajame teatud teavet, et muuta meie e-pood teile soovitud kujul kättesaadavaks, nt me märkame, millised tooted olete ostukorvi või soovinimekirja lisanud.

Selle teabe, mida meie soovime või vastavad partnerid soovivad teie nõusoleku alusel sel eesmärgil kasutada, leiate partnerite loendist.

Selle andmetöötluse õiguslik alus on AKÜM art. 6, lõige 1 f). Meil on õigustatud huvi pakkuda oma teenuseid ohutult ja usaldusväärselt ning osutada teenuseid, mida te selgesõnaliselt soovite (nt meie ostukorvi funktsiooni).

3.5. Andmetöötlus arvelduse eesmärgil

Turundame oma teenuste reklaamipinda reklaamijatele, kelle tooteid saate meie teenuste all osta, mis on otseselt seotud teie ostukogemusega saidil ABOUT YOU või kelle tooted võivad teile samuti huvi pakkuda. Selle reklaamiteenuse arveldamine põhineb nn näitamistel (s.o teave selle kohta, kui sageli reklaami nähti) ja reklaamiga suhtlemise (nt teave selle kohta, kui sageli reklaamil klõpsati) alusel. Seetõttu kogume seda teavet, et saaksime oma teenuste eest edukuse alusel arveid esitada. Infot töödeldakse ka arveldamisega seotud vigade tuvastamiseks ja nende edaspidiseks vältimiseks (nn silumine).

Andmed, mida me sellega seoses töötleme, ei võimalda üldjuhul meie kasutajate kohta mingeid järeldusi teha. Me töötleme andmeid ainult teie nõusolekul selleks, et saaksime pakkuda teile võimalikult personaalset kasutamiskogemust (vt lõiku 3.4), spetsiaalselt järgnevatel eesmärkidel: isikupärastatud teave ja sisu (lõik 3.4.2), turu-uuring (lõik 3.4.3) ja tootearendus (lõik 3.4.4). Kui annate selleks meile nõusoleku, loome isikliku viite, et saaksime andmeid töödelda teie valitud eesmärkidel. Üksikasjaliku teabe selle andmetöötluse kohta leiate lõigust 3.4 ja meie CMP-st.

3.6. Fännilehed

ABOUT YOU haldab sotsiaalmeedia profiile sotsiaalvõrgustikes Facebook ja Instagram ( „Fännilehed“), ettevõtte Meta Platforms Ireland Ltd. teenuseid, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Iirimaa („Meta“), kus me regulaarselt avaldame ja jagame sisu ja pakkumisi. Kui suhtlete meie fännilehtede või muude Facebooki või Instagrami veebisaitidega, salvestab Meta teie kasutuskäitumise küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil. ABOUT YOU saab vaadata üldist statistikat oma fännilehtede kasutajate huvide ja demograafiliste tunnuste (nt vanus, sugu, piirkond) kohta. Kui kasutate sotsiaalvõrgustikke, määravad suhtlusvõrgustikes andmete töötlemise tüübi, ulatuse ja eesmärgid eelkõige sotsiaalvõrgustike operaatorid. Erand kehtib nn leheülevaate kohta, mille eest me Metaga ühiselt vastutame ja selgitame seda allpool.

Teie andmete töötlemine Meta kaudu

Meta töötleb teie andmeid fännilehtede kasutamisel ka oma eesmärkidel, mis ei kajastu käesolevas andmekaitse teabes ja millele meil ei ole mingit mõju. Lisateavet leiate vastavatest sotsiaalvõrgustikest:

Facebooki andmekaitse juhised

Instagrami isikuandmete kaitse juhised

Kasutamise analüüs (lehe ülevaated)

Kui suhtlete meie fännilehtedega, salvestab Meta teie kasutuskäitumise küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate abil. Selles kontekstis saab ABOUT YOU „leheülevaateid”, mis sisaldavad statistilist, depersonaliseeritud (anonüümseks muudetud) teavet külastajate kohta. Meil ei ole võimalik seda teile isiklikult määrata. Lehtede ülevaate teabe valiku ja ettevalmistamise teostab eranditult Meta. Lehtede ülevaated aitavad meil mõista, kuidas meie fännilehti kasutatakse, mis huvitab külastajaid ning millised teemad ja sisu on eriti populaarsed. Kasutame seda teavet oma fännilehtede külastajatele asjakohase sisu pakkumiseks ning külastajate huvidele ja kasutusharjumustele paremini reageerimiseks.

ABOUT YOU ja Meta vastutavad ühiselt teie andmete töötlemise eest, et pakkuda leheülevaateid (AKÜM, art. 26). ABOUT YOU ja Meta vahel on sõlmitud leping, mis määrab, milline ettevõte täidab AKÜM-ist tulenevaid andmekaitse kohustusi seoses lehe ülevaate andmete töötlemisega.

Leping Metaga on kättesaadav siin.

Kokkuvõtte selle lepingu olulisest sisust (kaasaarvatud lehe ülevaate andmete loendi) on Meta esitanud siin.

Kui olete ülal kirjeldatud viisil nõustunud Meta leheülevaate loomisega, on õiguslik alus AKÜM-i art. 6, lõige 1 a).

3.7. Facebook Connect / sisselogimine

ABOUT YOU pakub kasutajale võimalust registreerida teenuse kasutajaks oma Facebooki juurdepääsuga (nn Facebook Connect funktsiooni). Facebook-Connect on sotsiaalvõrgustiku Facebook teenus, mida hoiab töös ettevõte Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Iirimaa) ( „Meta“). Täiendav registreerimine ettevõtte ABOUT YOU juures ei ole siis vajalik. Registreerumiseks suunatakse kasutaja Facebooki kodulehele, kus ta saab oma kasutajaandmetega sisse logida. Selle kaudu ühendatakse teineteisega Facebooki profiil ja teenus ABOUT YOU. Lingi kaudu saab ABOUT YOU Metalt automaatselt selle teabe, millega kasutaja on nõustunud (nt eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, profiilipilt, sugu, sõprade nimekiri). Kasutame seda teavet teie tuvastamiseks ABOUT YOU kasutamise raames.

Selle andmetöötluse õiguslik alus on AKÜM art. 6, lõige 1 a).

Lisateavet Facebook Connecti ja privaatsusseadete kohta leiate siit: Facebooki andmekaitse juhised Facebook.

3.8. Sisselogimine Apple kaudu (“Sisselogimine Apple kaudu”)

ABOUT YOU pakub kasutajale võimalust registreeruda teenuse kasutajaks oma Apple-ID-ga („Registreerimine Apple kaudu“). See registreerumise funktsioon on teenus ettevõttelt Apple Distribution International Limited, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Iirimaa („Apple“). Täiendav registreerimine ettevõtte ABOUT YOU juures ei ole siis vajalik.

Registreerumiseks suunatakse kasutaja Apple kodulehele, kus ta saab oma kasutajaandmetega sisse logida. Seejuures on kasutaja Apple ID ja meie teenus omavahel seotud. Seejuures on kasutajal võimalus kasutada kas Apple'i salvestatud e-posti aadressi („E-posti aadressi jagamine“) või pseudonüümset e-posti aadressi („Peida minu e-posti aadress“). Kui kasutaja valib „E-posti aadressi jagamine”, siis saab ABOUT YOU e-posti aadressi ja nime, mis on ühendatud Apple ID-ga. Funktsiooniga "Peida minu e-posti aadress" võimaldab Apple teil registreeruda muude teenuste kasutamiseks väljaspool Apple’i, nagu ABOUT YOU, seejuures ilma Apple'i salvestatud e-posti aadressi lihttekstina avaldamata. Kui kasutaja aktiveerib selle funktsiooni uue ABOUT YOU kliendikonto loomisel, loob Apple juhusliku e-posti aadressi domeeniga @privaterelay.appleid.com. Kõik see, mis saadetakse sellele aadressile, edastatakse automaatselt Apple ID-ga ühendatud e-posti aadressile. Kui kasutate sisselogimise funktsiooni, edastatakse vastav IP-aadress Apple'ile.

Selle andmetöötluse õiguslik alus on AKÜM art. 6, lõige 1).

Lisateavet Apple'i andmetöötluse kohta leiate siit: Andmekaitse nõuanded ettevõttelt Apple .

3.9. Kliendikonto / kasutajakonto

Teile suurima võimaliku mugavuse pakkumiseks pakume teile teie isikuandmete püsivat säilitamist parooliga kaitstud kliendikontol/kasutajakontol.

Kliendikonto loomine on põhimõtteliselt vabatahtlik. Kui loote kliendikonto, töödeldakse siin kogutud teie andmeid AKÜM-i art. 6, lõike 1 b) alusel. Pärast kliendikonto loomist ei ole täiendavat andmete sisestamist vaja. Samuti saate igal ajal vaadata ja muuta oma kliendikontol teie kohta salvestatud andmeid.

Ainult juhul, kui soovite esitada tellimusi meie veebisaidi/rakenduse kaudu, on lepingu töötlemiseks kliendikonto avamine kohustuslik.

Kliendikonto loomiseks peate lisaks tellimuse vormistamisel küsitavatele andmetele sisestama enda valitud parooli. Seda kasutatakse koos teie e-posti aadressiga teie kliendikontole juurdepääsuks. Palume käsitleda oma juurdepääsu andmeid konfidentsiaalselt ja eelkõige ärge tehke neid volitamata kolmandatele isikutele kättesaadavaks. Pange tähele, et jääte automaatselt sisse logituks ka pärast meie veebisaidilt lahkumist, kuid mitte siis, kui logite aktiivselt välja.

Teil on võimalus oma kliendikonto igal ajal kustutada. Pane aga siiski tähele, et sellega samal ajal ei toimu kliendikontol nähtavate andmete kustutamist siis, kui olete meile ühe tellimuse teinud. Teie andmed kustutatakse automaatselt pärast meie äriliste ja maksude säilitamise kohustuste või kehtivate aegumistähtaegade lõppemist. Täiendavat teavet selle kohta leiate lõigust 6. Selle edasise andmetöötluse õiguslik alus on AKÜM art. 6 lõige 1 c), samuti AKÜM art. 6, lõige 1 f). Meil on õigustatud huvi õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

3.10. Tagastamisega seotud kulud

Kui olete tellinud ja soovite seejärel kasutada oma tühistamisõigust või vabatahtlikku tagastamisõigust (see kehtib kuni 100 päeva pärast kauba kättesaamist), peate meile tagastama saadud kauba (tervikuna või osaliselt).

Kui olete tellimuse esitanud oma kliendikonto või kasutajakonto kaudu, peate üldjuhul ise maksma tagastamiskulud (tagastamiskulud). Erandiks on see, kui teie tellimusest alles jäetud toodete (st toodete, mida te ei ole meile tagastanud) koguväärtus on saavutanud teatud miinimumväärtuse (vt meie üldtingimuste jaotist 2 https://www.aboutyou.ee/uldtingimused). Sellisel juhul kanname me tagastamiskulud. Sellega seoses kehtib järgmine andmete töötlemise õiguslik alus: Isikuandmete kaitse üldmäärus artikli 6 lõike 1 punkt b. Teave andmete (mida kogume lepingu töötlemiseks) säilitamise kestuse kohta on esitatud punktis 3.2.1 (Andmete töötlemine lepingu sõlmimisel).

Kui miinimumväärtust ei ole saavutatud, võime hea tahte märgiks maksta teie eest tagastamiskulud. See sõltub teie varasemast tellimiskäitumisest. Eelkõige on see seotud sellega, kui tihti või millise intervalliga või millises koguses olete meilt tellinud, millises ulatuses olete kasutanud oma taganemisõigust või vabatahtlikku tagastamisõigust ning kas meile tagastatud kaup oli kahjustatud või kas manuaalselt algatatud tagasimaksed on jäänud katmata, st kui kaup ei ole ka hiljem meie laos kohale jõudnud. Selle põhjal moodustame arvulise väärtuse. Seda numbrilist väärtust saab kasutada tagastamisega seotud kulude katmiseks. Selle edasise andmetöötluse õiguslik alus on järgmine: Isikuandmete kaitse üldmäärus artikli 6 lõike 1 punkt f. Oleme huvitatud klientidele soodustuste andmisest, kui kliendid käituvad eriti jätkusuutlikult. Kliendid peavad tagastama vähe kaupa ja ainult kaupa, mis ei ole kahjustatud. Kliendid peavad oma tellimiskäitumisega näitama, et nad on meie jaoks väärtuslikud. Nii soovime anda neile klientidele motivatsiooni, et nad ka edaspidi oma tellimusi meile sellisel viisil esitaksid. Ülaltoodud numbrilist väärtust ajakohastatakse regulaarselt. Ajaloolised väärtused kustutatakse 12 kuu möödudes. (Praegune) numbriline väärtus säilitatakse seni, kuni teie kliendikonto eksisteerib.

3.11. Ühenduse võtmine

Teil on mitmeid võimalusi meiega ühenduse võtmiseks. E-posti, telefoni, kodulehel vestluse või posti teel. Kui võtate meiega ühendust, kasutame isikuandmeid, mille te meile selle raames vabatahtlikult esitate, ainult teiega ühenduse võtmiseks ja teie päringu töötlemiseks..

Klientide päringute töötlemiseks kasutame CRM-süsteemi Zendesk. Selle pakkuja on ettevõte Zendesk, Inc., 1019 Market Street San Franciscos, CA 94103, USA ( „Zendesk“). Teie päringu kiireks ja efektiivseks töötlemiseks kasutame Zendeski. Oleme Zendeskiga sõlminud andmetöötluslepingu (Data Processing Agreement, DPA). Kui võtate meiega ühendust, töötleb Zendesk teie andmeid ainult meie ülesandel ja mitte enda eesmärkidel.

Selle andmetöötluse õiguslik alus on AKÜM art. 6, lõige 1 a), art. 6, lõige 1 b), art. 6, lõige 1 c) ja AKÜM art. 6, lõige 1 f). Meil on õigustatud huvi vastata oma kasutajate päringutele, mis on üldist laadi ega ole otseselt seotud lepingulise suhtega.

3.12. Maksed

Töötleme teie makseteavet maksete töötlemise eesmärgil, nt kui ostate või kasutate toodet ja/või teenust veebisaidi www.aboutyou.de kaudu. Olenevalt makseviisist edastame teie makseteabe kolmandatele isikutele (nt krediitkaardiga tasumisel teie krediitkaardi pakkujale).

Selle andmetöötluse õiguslik alus on AKÜM art. 6, lõige 1 a), art. 6 lõige 1 b) ja art. 6, lõige 1 f).

3.12.1. Paypal

Makstes PayPali kaudu saadetakse teie makseandmed makse töötlemise raames PayPalile (Euroopa) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"). Ülekandmise õiguslikuks aluseks on lepingu täitmine, art. 6, lõige 1 b), AKÜM.

PayPal jätab endale õiguse kontrollida makseviiside krediitkaarti PayPali kaudu, otsekorraldust PayPali kaudu või – kui seda pakutakse – PayPali kaudu „järelmaksuga ostmist“. PayPal kasutab krediidikontrolli tulemust tasumata jätmise statistilise tõenäosuse osas, et otsustada, kas pakkuda vastavat makseviisi. Krediiditeave võib sisaldada tõenäosusväärtusi (nn Score’i väärtusi). Kuivõrd Score’i väärtused sisaldavad krediiditeabe tulemust, põhinevad need teaduslikult tunnustatud matemaatilis-statistilisel meetodil. Score’i väärtuste arvutamisel kaasatakse muu hulgas ka aadressi andmed. Täiendavat andmekaitse teavet, sealhulgas teavet kasutatud krediidibüroode kohta, saate andmekaitsedeklaratsioonist Paypal. PayPal tegutseb andmekaitseseaduse tähenduses vastutava töötlejana.

3.12.2. Tasumine kättetoimetamisel

Maksmisel kättesaamisel sularahas või pangakaardiga edastatakse teie tarne- ja makseandmed meie vastavatele koostööpartneritele pärast makse edastamist ja vastuvõtmist.

4. Andmete esitamise kohustus puudub

Põhimõtteliselt ei ole te kohustatud meile oma isikuandmeid esitama. Kuid meie teenuste teatud valdkondade kasutamisel võidakse nõuda isikuandmete esitamist, eriti kaupade ostmisel. Kui te ei soovi meile selleks nõutavaid andmeid edastada, siis kahjuks ei saa te teenuste vastavaid valdkondi kasutada.

5.Vastuvõtja isikuandmed

5.1. Andmete edastamine kolmandale isikule

Edastame teie andmeid kolmandale isikule väljaspool ettevõtet ABOUT YOU ainult siis, kui

see on seadusega lubatud (nt kuna meil või kolmandal isikul on õigustatud huvi edastamise vastus, siis oleme juriidiliselt kohustatud või teie nõusoleku alusel neid edastama).

Lisaks meie andmekaitse teabes ja meie CMP-s nimeliselt nimetatud kolmandatele isikutele võime me avaldada isikuandmeid kolmandale isikule eelkõige siis,

 • kui oleme kohustatud seda tegema üksikjuhtudel seaduslike nõuete või täitmisele

  kuuluva ametliku või kohtumääruse tõttu (asutuste suhtes);

 • seoses õigusvaidlustega (kohtute või meie advokaatide suhtes) või maksukontrolliga (audiitorite suhtes);
 • kui töötame koos maksunõustajatega;
 • seoses võimalike karistatavate tegudega vastutavatele uurimisasutustele;
 • ettevõtte müügi korral (ostjale).

Kui edastame teie andmeid kolmandatele isikutele teie nõusoleku alusel, saab selgituse anda ka nõusoleku saamisel.

5.2. Üleandmine volitatud töötlejale

Teie andmete töötlemise raames kasutame mõnes valdkonnas nn volitatud töötlejaid. Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb isikuandmeid meie ülesandel ja meie juhiste alusel, kusjuures meie jääme edasi andmetöötluse eest vastutavaks. Volitatud töötlejad ei kasuta andmeid oma eesmärkidel, vaid teevad andmetöötlust eranditult vastutava töötleja jaoks.

Kui volitatud töötlejaid ei ole selles andmekaitse teabes nimeliselt juba nimetatud, siis on tegemist eelkõige järgmiste volitatud töötlejate kategooriatega:

 • IT teenuse pakkuja (e-kirjade ja uudiskirjade saatmine),
 • kõnekeskus (klientide küsimustele vastamine)

6. Säilitamise ajavahemik ja andmete kustutamine

Ettevõte ABOUT YOU säilitab isikuandmeid ainult nii kaua, see on vajalik selles andmekaitse teabes nimetatud eesmärgil, eelkõige meie lepinguliste ja seaduslike kohustuste täitmiseks. Vajadusel säilitame teie isikuandmeid ka muudel eesmärkidel nii kaua, kui see on lubatud või säilitamine kindlate eesmärkide jaoks nii kaua, kui see on seadusega lubatud.

Kui te sulgete oma kliendikonto/kasutajakonto, kustutame kõik salvestatud isikuandmed. Kui täielik kustutamine ei ole juriidilistel põhjustel võimalik või nõutav, blokeerime selle teabe. Blokeerimine toimub näiteks siis, kui kehtivad äri- või maksuseadusest tulenevad säilitamise kohustused, näiteks äriseadustikust (saksa k HGB) ja maksusüsteemist (saksa k AO). Siin oleme kohustatud seda teavet säilitama maksuauditite ja auditite jaoks kuni kümme aastat. Isegi kui seadusega ettenähtud säilitamisnõuet pole, võime teatud seadusega lubatud juhtudel loobuda kohesest kustutamisest. See kehtib näiteks juhul, kui vastavat teavet võib veel vaja minna lepingu edasiseks töötlemiseks või kohtulikuks uurimiseks või õiguskaitseks (nt kaebuste korral). Blokeerimise kestuse oluliseks kriteeriumiks on siis vastavad seadusega ettenähtud aegumistähtajad, mille möödumisel me teabe kustutame. Reeglina lõpevad aegumistähtajad 3 aastat pärast selle aasta lõppu, mil te meilt ostu sooritasite.

7. Vastuvõtja väljaspool EMP

Samuti anname me isikuandmeid edasi kolmandatele isikutele või volitatud töötlejatele, kes asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ( „EWR“). Sel juhul tagame enne selle edastamist selle, et vastuvõtjal on piisav andmekaitse tase või et tal on teie selgesõnaline nõusolek.

Piisav andmekaitse tase on olemas näiteks siis, kui Euroopa Komisjon on teinud vastava riigi kohta niinimetatud kaitse piisavuse otsuse (art. 45 AKÜM). USA puhul on Euroopa Komisjon otsustanud, et seal on piisav andmekaitse tase, eeldusel, et andmete vastuvõtja asub EL-USA-s, see võtab osa andmete privaatsuse raamistikust (Data Privacy Framework (DPF)) ja sellel on selle jaoks kehtiv sertifikaat. Kuivõrd teie isikuandmete vastuvõtjad asuvad USA-s ja osalevad DPF-is, tugineme seetõttu sellele kaitse piisavuse otsusele (art. 45 AKÜM).

Alternatiivselt kehtestame andmekaitse sobiva taseme, milles me lepime saajatega kokku Euroopa Komisjoni niinimetatud EL-i lepingu tüüptingimustes (art. 46 AKÜM). Sel juhul viime läbi nn ülekande mõju hindamise ja lepime vastuvõtjaga kokku või rakendame vajadusel täiendavaid kaitsemeetmeid. Täpsemalt lepime kokku vastuvõtjatega, kelleks on (sõltumatud) vastutavad töötlejad, EL-i lepingu tüüptingimuste 1. mooduli suhtes, ja vastuvõtjatega, kes töötavad meie volitatud töötlejatena, EL-i lepingu tüüptingimuste 2. mooduli suhtes.

Seejuures on tegemist kolmandate isikutega, nt volitatud töötlejatega järgnevates riikides: USA (me toetume selles suhtes DPF-le“), UK (me toetume selles suhtes siin saadavale Euroopa Komisjoni – kaitse piisavuse otsusele“), India ja Singapur. Andmete edastamisel Indiasse ja Singapuri oleme taganud andmekaitse asjakohase piisava taseme, sõlmides EL-i lepingu tüüptingimustel ja viies läbi ülekande mõju hindamise.

Andmekaitse piisava taseme kindlustamiseks võite meilt saada konkreetselt kokkulepitud eeskirjade koopia. Selleks pöörduge [email protected] poole või kasutage
lõigus 2 kontaktandmeid.

8. Teie õigused

8.1. Ülevaade

Lisaks õigusele tühistada meile antud nõusolek, on teil õigus järgmistele täiendavatele õigustele siis, kui vastavad juriidilised nõuded on täidetud:

 • õigus saada teavet meie poolt salvestatud isikuandmete kohta (AKÜM art. 15), eelkõige on teil võimalik saada teavet töötlemise eesmärkide, isikuandmete kategooriate, vastuvõtjate kategooriate kohta, kellele teie andmeid on avalikustatud; või avalikustatakse, kavandatud säilitamise ajavahemiku kohta, nõuda oma andmete päritolu, kui neid ei kogutud otse teilt;
 • õigus parandada ebaõigeid andmeid või täiendada mittetäielikke andmeid (AKÜM art. 16),
 • õigus
  kustutada
  teie poolt meie juures salvestatud andmed (AKÜM art. 17) eeldusel, et sellele kehtivad eeltingimused on täidetud ja eelkõige me ei pea täitma seaduses või lepingus sätestatud säilitustähtaegu ega muid juriidilisi kohustusi või õigusi edasiseks säilitamiseks,
 • õigus
  piirata oma andmete töötlemist
  (AKÜM art. 18) siis, kui vaidlustate andmete õigsuse (perioodiks, mis võimaldab meil kontrollida isikuandmete õigsust); kui töötlemine on ebaseaduslik, kuid keeldute selle kustutamisest; kui me ei vaja enam andmeid, kuid te vajate neid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või olete esitanud töötlemisele vastuväiteid vastavalt AKÜM art. 21 (kuni pole veel selge, kas meie õigustatud põhjused kaaluvad üles teie omad),
 • õigus
  isikuandmete ülekandmisele
  vastavalt AKÜM art. 20, st õigus teie nõusolekul põhineva töötlemise korral (AKÜM art. 6, lõige 1 a)) või lepingu täitmiseks (AKÜM art. 6, lõige 1 b)), kasutades automatiseeritud protseduure, et meie juures teie kohta salvestatud andmed edastataks tavalises, masinloetavas formaadis, või taotleda edastamist teisele vastutavale töötlejale (viimasele siis, kui see on tehniliselt teostatav),

Teile kehtivaid eespool nimetatud õigusi saate kasutada järgneva aadressi kaudu: [email protected].

Peale selle on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele. Selleks võite pöörduda oma alalise elu- või töökoha järelevalveasutuse või meie ettevõtte peakontori poole.

8.2. Vastuväidete esitamise õigus

Teil on igal ajal õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele reklaami eesmärgil ( „reklaamivastane vastuväide”).

Lisaks on teil õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele põhjustel, mis tulenevad teie konkreetsest olukorrast, andmete töötlemisele AKÜM art. 6, lõike 1 f) alusel. Seejärel lõpetame teie andmete töötlemise, välja arvatud juhul, kui suudame vastavalt juriidilistele nõuetele tõendada edasiseks töötlemiseks kaalukaid seaduslikke põhjusi, mis kaaluvad üles teie õigused, või kui töötlemine on mõeldud õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks.

Teil on õigus esitada vastuväiteid aadresile [email protected].

8.3. Tühistamisõigus

Kui töötleme andmeid teie nõusoleku alusel, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tühistada. Teie tühistamine ei muuda nõusoleku(te) alusel kuni tühistamiseni läbi viidud andmetöötluse seaduslikkust.

Teil on õigus esitada tühistamistaotlus aadressil [email protected].

Te saate oma nõusoleku küpsiste kasutamiseks või nendel põhinevate isikuandmete töötlemiseks igal ajal täielikult või osaliselt tühistada, muutes oma seadistusi meie CMP-s siin ja klõpsates nupule „Valiku kinnitamine“ või klõpsates nupule „Keela kõik“. Meie CMP leiate alati lehe allservast lingi „Eelistuste keskus“ (nõusolekuhaldus)“ alt.

8.4. Fännilehed

Teie lehtede ülevaate teabe töötlemiseks koos Metaga oleme Metaga kokku leppinud, et Meta vastutab peamiselt teile teabe edastamise eest teie Lehtede ülevaate teabe töötlemise kohta ja selle eest, et saaksite kasutada oma andmekaitseõigusi (nt õigust esitada vastuväiteid). Täiendavat teavet oma andmekaitseõiguste kohta seoses lehtede ülevaate ja selle kohta, kuidas saate seda kasutada otse Meta juures, saate siit.

Kui kasutate oma õigusi ABOUT YOU suhtes, edastame teie järelepärimise Metale.


Lae andmekaitsealane teave alla PDF-vormingus
Prindi andmekaitsealane teave
PDF-lugeja allalaadimine